Monika Rečnik: Multifunkcijski mestni kampus; idejna zasnova revitalizacije območja Srce sever v Celju

  • Datum in čas
    13. 9. 2023 ob 9:45

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: prof. mag. Vaso Perović

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba