(S)misel : idejna zasnova (re)habilitacijskega in (re)integracijskega centra za otroke s težavami in motnjami v duševnem zdravju na območju nekdanje mestne otroške bolnice Ljubljana

Eva Javornik

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Projekt magistrske naloge se ukvarja s programom (re)habilitacije in (re)integracije otrok s težavami in motnjami v duševnem zdravju na območju nekdanje mestne otroške bolnice Ljubljana. Poudarek je na spodbujanju razvoja inovativnega modela zdravstvenega varstva, ki se osredotoča na psihološke terapije, dopolnilno zdravljenje in združuje duševno rehabilitacijo, telesne dejavnosti ter hkrati ustvarja občutek domačnosti. Oblikovna in programska rešitev zasnove je ponuditi prijazen in privlačen prostor, ki pripomore k rezultatu zdravljenja otrok s težavami v duševnem zdravju. Program temelji na socialni podpori, ki otrokom pomaga pri krepitvi sposobnosti vsakodnevnega življenja, socialnih spretnosti in učnih sposobnosti. Otroci, ki bivajo v ustanovi se lahko igrajo z otroki iz soseske, njihove družine pa vsakodnevno komunicirajo s skupnostjo. To predstavlja temelj, iz katerega mestna skupnost podpira otroke in njihove družine.