Idejna zasnova paliativnega centra v Ljutomeru

Žan Ketiš

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Magistrsko delo obravnava problematiko pomanjkanja in dostopnosti do celostne paliativne oskrbe v Sloveniji. Glede na demografsko sliko Slovenije in povečanja števila življenja ogrožajočih bolezni bo potreba po paliativni oskrbi vedno večja. Trenutno imamo v Sloveniji le eno Hospic hišo v Ljubljani, ki omogoča oskrbo za 16 varovancev.

Za uspešno pokritost paliativne oskrbe v Sloveniji je potrebno vzpostaviti sistem disperzno razpršenih paliativnih centrov po celotni državi v vseh regijah, kot to opredeljuje Državni načrt za paliativno oskrbo iz leta 2010. Prav tako disperzni sistem omogoča oskrbo v domačem kraju, saj je dostopen bolniku in njegovim bližnjim v vseh fazah poteka bolezni, kar pozitivno vpliva na počutje in sprejemanje bolezni.

Skozi urbanistično strategijo mesta Ljutomer uredim degradirano območje, ki vzpostavi novo povezavo med mestnim središčem in mestnim parkom. Postavitev programa paliativne oskrbe, ki še vedno velja za tabu temo v družbi, aktivno prispeva k odpravljanju stigme okoli paliativne oskrbe in smrti, kar povečuje sprejemljivost programa med javnostjo in aktivno vzpodbuja ozaveščenost o paliativni oskrbi.