Agrikultura kot vizija za urbani razvoj predmestja – primer Stanežiče

Leon Rus

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2020/21

Diplomska naloga z naslovom „Agrikultura kot vizija za urbani razvoj predmestja – primer Stanežiče” izpostavlja problematiko izgubljanja agrikulture, kmetijske dejavnosti in s tem izgleda ruralnih območij, na katera se intenzivno širijo mesta. Diplomska naloga je nadgradnja urbanističnega načrta pripravljenega pri predmetu „Urbanistično projektiranje 3” pri mentorici izr. prof. dr. Alenki Fikfak. Obravnavano območje se nahaja na severovzhodnem robu Mestne občine Ljubljana, kjer se raba tal močno spreminja. Območje s trenutno dejansko kmetijsko rabo predstavlja dobre nastavke za ohranjanje in spodbujanje kmetijske dejavnosti ter agrikulturnih tehnik. Lokacija na obrobju mesta teži k razmisleku o intezivnosti pozidave in stiku med mestnim in podeželskim okoljem. V diplomskem delu opisujem in uporabljam tehnike urbane agrikulture, ki ustvarjajo nove skupnosti, spodbujajo lokalno pridelavo hrane, spreminjajo način življenja v stanovanjih obkroženih s kmetijsko dejavnostjo in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter spoštljivo odgovarjajo na zgodovino kmetijskega območja. Ureditev novega naselja nudi prostore za javne storitve v neposredni bližini stanovalcev, spodbuja načela trajnosti in trajnostne mobilnosti ter z omejeno mrežo prometnic vpliva na umirjanje in gostoto prometa. Proti koncu naloge sem s pomočjo ilustracij prikazal ambiente načrtovanih odprtih javnih in pol-javnih površin. Omrežje javnih in pol-javnih površin vključuje trge, zelenice, sprehajalne poti, športni center, prostor za rekreacijo in stalen stik z urbano agrikulturo.