Trajnostno načrtovanje stavb za izobraževanje in raziskovanje

  • Študijsko leto
    2023/24

Večina stavb Univerze v Ljubljani je bila zgrajena v obdobju med leti 1965 in 1985. Takrat so bile načrtovane nekatere izmed najbolj znamenitih stavb, kot na primer Gradbena fakulteta, Filozofska fakulteta, Strojna fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fizika in Elektrotehnika. Odlikuje jih visoka stopnja modernistične funkcionalnosti in likovne strogosti. S spremembo gradbene in arhitekturne doktrine v zadnjih 20-h letih, kakor tudi novimi potrebami v izobraževanju in raziskovanju, se razpira vse večje brezno med njihovo dovršeno podobo in žal vse bolj problematično uporabo.

Seminar Blenkuš se bo v študijskem letu 23/24 v sklopu skupnega projekta Naprej Univerza (ULTRA) posvetil pripravi smernic za trajnostno in vzdržno prenovo in novogradnjo stavb Ljubljanske Univerze. Na podlagi že izdelane seminarske metodologije trajnostnega ravnanja z naravnimi in človeškimi viri bomo skozi tri vzporedne scenariji načrtovali prenove / obnove / nadomestne gradnje več univerzitetnih stavb v mestnem središču.

Rezultat celoletnega dela študentov od 2. do 5. letnika bo 9 konkretnih projektov izdelanih na treh lokacijah po 3 različnih scenarijih, kakor tudi skupno orodje vrednotenja in odločanja v procesu prenove in novogradnje stavb za izobraževanje in raziskovanje.

Proces dela bo sledil raziskavi pojmov inovacija in identiteta, dolgoročna prilagodljivost, vzdržna raba virov, stimulativno in vključujoče delovno okolje, integracija lokalnih prvin in potreb ter spodbujanje aktivnega bivanja v stavbah.