SAFE: Sustainable accessible future environments

 • Razpis
  Erasmus+ Strateško partnerstvo
 • Koordinacijska institucija
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • Koordinator na FA
 • Vrsta projekta
  Mednarodni
 • Trajanje
  1. 12. 202230. 11. 2025
 • Sorodne povezave

Glavni cilj projekta SAFE je povečati ozaveščenost o varni dostopnosti, raznolikosti in vključevanju ter spodbujati pravico do občutka varnosti v mestih, vključno z ljudmi z omejenimi možnostmi, invalidi ter različnimi kulturnimi in socialno-ekonomskimi ozadji v EU. S transdisciplinarnim, mednarodnim pristopom si bodo partnerji v projektu, z vključevanjem ciljnih skupin, domačini in lastniki podjetij, prizadevali k spodbujanju strpnost do raznolikosti, vključenosti vseh in varnosti v lokalnih skupnostih. V okviru projektnih dejavnosti bodo partnerji oblikovali digitalni nabor orodij in inovativno učno gradivo za različne uporabnike in ciljne skupine. Partnerji bodo oblikovali skupni mednarodni študijski modul: razumevanje in snovanje urbanih zasnov za varnejši, dostopnejši, vključujoč, raznolik in varen urbani prostor.  

https://eusafe.fa.uni-lj.si/about/