Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Naselbinska krajina kulturne raznovrstnosti

  • Urna obremenitev
  • Jezik
    Slovenščina
  • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
    • za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA • za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma