Kadrovski načrt in razvoj

Izobraževanje za zaposlene vezano na prepoznavanje in preprečevanje vseh vrst nasilja, varovanje dostojanstva zaposlenih in študentov.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Skrb za varno delovno okolje. Varovanje dostojanstva zaposlenih.
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  Kamren Marolt
 • Rok izvedbe
  MAJ 22 (med 9.5 in 27.5.2022), JUNIJ AZ - 17.6.2022

Izvedba celovite presoje požarne varnosti in priprava načrta ukrepov z oceno investicije

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Skrb za varno delovno okolje. Varovanje dostojanstva zaposlenih.
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  doc. dr. Domen Kušar
 • Rok izvedbe
  avgust 2023

Popis procesov, ki se izvajajo na fakulteti. Uvedba letnih razgovorov.

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Učinkovitejše izvajanje delovnih nalog
 • Odgovornost
  Vodstvo in kadrovska služba UL FA
 • Odgovorna oseba
  Tajnik UL FA Karmen Marolt, vodje služb, predstojniki kateder
 • Rok izvedbe
  november 2022 do januar 2023

Urejanju področja požarne varnosti na fakulteti.

Dela so zaključena. Novi ukrepi bodo določeni v programu dela za leto 2023.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Skrb za varno delovno okolje. Varovanje dostojanstva zaposlenih.
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  Domen Kušar
 • Rok izvedbe
  MAREC 22 / OKTOBER 22