Izobraževalna dejavnost

Implementacija izbirnih modulov posameznih učnih stebrov spremenjenega študijskega programa EMŠA

 • Status
  v pripravi
 • Cilji projekta
  Spodbujanje interdisciplinanosti, multidisciplinarnosti, Dvig kompetenc študentov za prehod na trg dela
 • Odgovornost
  Katedre UL FA
 • Odgovorna oseba
  predstojniki kateder
 • Rok izvedbe
  februar 2023 do junij 23

Izdaja letnega zbornika umetniško in znanstveno raziskovalnega dela INTRO

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Promocija študijskih dosežkov UL
 • Odgovornost
  Založba UL FA, uredništvo publikacije INTRO
 • Odgovorna oseba
  asist. Katarina Čakš
 • Rok izvedbe
  junij 2022 do januar 2023

Izdaja letnega zbornika umetniško in znanstveno raziskovalnega dela v preteklem študijskem letu – INTRO

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija študijskih dosežkov UL
 • Odgovornost
  Založba UL FA, uredništvo publikacije INTRO
 • Odgovorna oseba
  Katarina Čakš, Primož Žitnik, Kristjan Lavtižar
 • Začetek obveščanja
  MAREC 22 /
 • Rok izvedbe
  SEPTEMBER 22 /

Izvedba dveh ciklov gostujočih predavateljev in strokovnjakov iz tujih, snemanje predavanj in zagotovitev odprtega dostopa

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Internacionalizacija in sodelovanje z mednarodnim okoljem
 • RSF cilji
  A2.1
  A2.1
  B2.2
  B2.3
  B2.4
 • Naziv ukrepa RSF
  • odprti izobraževalni viri za učne enote (A.II.1)
  • odprti izobraževalni viri za samostojno delo študentov (A.II.1)
  • kombinirano izobraževanje in izobraževanje na daljavo (B.II.2)
  • transnacionalne učne skupnosti (B.II.3)
  • mobilnosti asistentov (B II.3)
  • strukturirana mobilnost študentov (B.II.4)
 • Odgovornost
  Prodekan za meduniverzitetno sodelovanje
 • Odgovorna oseba
  Skupina za gostujoča predavanja
 • Začetek obveščanja
  MAREC 22 /
 • Rok izvedbe
  MAREC 22 /

Izvedba mednarodne poletne šole iz področja Trajnostnega varovanja kulturne dediščine v sodelovanju z UL FF in UL ALUO

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Spodbujanje interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti
 • RSF cilji
  C3.1
 • Naziv ukrepa RSF
  STE(A)M za interdisciplinarno reševanje praktičnih izzivov
 • Odgovornost
  Inštitut za trajnostno dediščino UL
 • Odgovorna oseba
  Sonja Ifko
 • Začetek obveščanja
  APRIL 22 /
 • Rok izvedbe
  JUNIJ 22 /

Izvedba poletne šole za dijake

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija področja arhitekture in urbanizma
 • RSF cilji
  S.B.1
 • Naziv ukrepa RSF
  promocija STE(A)M programov med srednješolci
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA, Komisija za promocijo UL FA
 • Odgovorna oseba
  Mina Hiršman
 • Začetek obveščanja
  APRIL 22 /
 • Rok izvedbe
  AVGUST 22 /

Izvedba poletne šole za dijake

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija področja arhitekture in urbanizma
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA, Komisija za promocijo UL FA
 • Odgovorna oseba
  Miha Hiršman
 • Rok izvedbe
  februar 2023 do marec 2023

Izvedba strokovne razprave gostujočih zunanjih kritikov zagovorov zaključnih del programa EMŠA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Povečati vključenost uporabnikov znanja v oblikovanje/posodabljanje študijskih programov
 • Odgovornost
  KŠZ UL FA
 • Odgovorna oseba
  obveščanje Katja Knez, organizacija doc. Rok Žnidaršič
 • Rok izvedbe
  december 2022 do februar 2023

Izvedba strokovne razprave gostujočih zunanjih kritikov zagovorov zaključnih del programa EMŠA z namenom izboljšanja postopka, vsebin in strukture zaključnih del

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Povečati vključenost uporabnikov znanja v oblikovanje/posodabljanje študijskih programov
 • RSF cilji
  A2.2
  C3.2
 • Naziv ukrepa RSF
  • kolegialni disciplinarni pregledi študijskih programov
  • mentorstvo med študenti in alumni
 • Odgovornost
  KŠZ UL FA
 • Odgovorna oseba
  obveščanje Katja Knez, organizacija Anja Planišček
 • Začetek obveščanja
  APRIL 22 /
 • Rok izvedbe
  JUNIJ 22 / DOGODEK 14.06.22

Izvedba tematskega cikla gostujočih predavateljev in strokovnjakov iz tujne, snemanje predavanj in zagotovitev odprtega dostopa

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Internacionalizacija in sodelovanje z mednarodnim okoljem
 • Odgovornost
  Prodekan za meduniverzitetno sodelovanje
 • Odgovorna oseba
  Maruša Zorec, Skupina za gostujoča predavanja
 • Rok izvedbe
  januar 2023 do marec/april 2023