doc. dr.
Matevž Juvančič

univ. dipl. inž. arh.

Rojen je bil 1977 v Ljubljani, po dokončani Gimnaziji Poljane se je leta 1996 vpisal na Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomiral. V času dodiplomskega študija je eno leto študiral na Fakulteti za arhitekturo v Hannovru, vpisal vzporedni študij na Fakulteti za družbene vede, sociologija. Svoje izobraževanje je nadaljeval najprej na magistrskem študiju kot štipendist Ministrstva za kulturo, nato na doktorskem študiju arhitekture kot mladi raziskovalec (ARRS) in svoje usposabljanje zaključil leta 2008 z doktoratom Vpliv lastnosti in elementov izobraževalnih vmesnikov na njihovo učinkovitost v arhitekturnem izobraževanju splošne javnosti. Njegovo raziskovalno udejstvovanje izkazujejo objave v domači in tuji periodiki ter objavljeni prispevki na mednarodnih konferencah. Leta 2007 se je habilitiral kot asistent za področje arhitekture in urbanizma, istega leta pa je bil tudi imenovan za Erasmus koordinatorja na Fakulteti za Arhitekturo. Leta 2015 se je habilitiral kot docent za področje arhitekture in nadaljeval s svojim delom Erasmus koordinatorja. V zimskem semestru študijskega leta 2019/2020 je kot pedagog in raziskovalec gostoval na TU München, na katedri za Urbano oblikovanje.

Na strokovnem področju je med letoma 2001 in 2004 projektiral v podjetju Arhiteka, kasneje pa začel delovati samostojno v lastnem podjetju, kjer se s sodelavko arhitektko Nevenko Bandulić in drugimi sodelavci 15 let ukvarja predvsem z načrtovanjem arhitekture in notranje opreme. Poleg delovanja v arhitekturi je njegov strokovni opus zaznamovalo še uredniško in novinarsko delo v poljudno-strokovni periodiki in dnevnem časopisju. Je član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Narrating and explaining urban stories through inherited visual urban vocabulary
Znanstveni članek
2018

JUVANČIČ, Matevž, VEROVŠEK, Špela. Narrating and explaining urban stories through inherited visual urban vocabulary. Visual communication, ISSN 1741-3214, Feb. 2018, vol. 17, iss. 1, str. 47-69, ilustr., doi: 10.1177/1470357217727676. [COBISS.SI-ID 3495300]

Spatial identity (re)constructed from web-sourced imagery : comparing expert opinion with quantitative query
Znanstveni članek
2017

JUVANČIČ, Matevž, VEROVŠEK, Špela. Spatial identity (re)constructed from web-sourced imagery : comparing expert opinion with quantitative query. Journal of cultural heritage management and sustainable development, ISSN 2044-1266, 2017, vol. 7, iss. 2, str. 193-207, ilustr., doi: 10.1108/JCHMSD-06-2016-0035. [COBISS.SI-ID 3456900]

Improving communication and changing attitudes in architectural practices : digital architectural education tools for non-experts
Znanstveni članek
2014

JUVANČIČ, Matevž, HOČEVAR, Marjan, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Improving communication and changing attitudes in architectural practices : digital architectural education tools for non-experts. Open house international, ISSN 0168-2601, Dec. 2014, vol. 39, iss. 4, str. 91-100, ilustr., [COBISS.SI-ID 3187076]

How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda
Znanstveni članek
2013

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda. Sustainable development, ISSN 0968-0802, Jul./Aug. 2013, vol. 21, iss. 4, str. 260-269, ilustr., doi: 10.1002/sd.519. [COBISS.SI-ID 5360737]

E-learning in architecture : professional and lifelong learning prospects
Poglavje v zborniku
2012

JUVANČIČ, Matevž, MULLINS, Michael, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. E-learning in architecture : professional and lifelong learning prospects. V: PONTES, Elvis (ur.). E-learning - organizational infrastructure and tools for specific areas. Rijeka: InTech. cop. 2012, str. 159-182, ilustr., [COBISS.SI-ID 2648964]