doc. dr.
Janez Peter Grom

univ. dipl. inž. arh.

Opravlja delo asistenta in raziskovalca pri prof. dr. Alenki Fikfak. Od leta 2010 redno sodeluje z diplomanti in magistranti na arhitekturnih in urbanističnih nalogah, dela pri predmetih projektiranje in kompozicija, ruralno načrtovanje, rurizem in ruralna arhitektura, osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu. Vsako leto organizira in izvaja študentske oblikovalske, arhitekturne in urbanistične mednarodne delavnice ter predava na mednarodnih konferencah:

2017 – The crucial role of services in business and cities competitiveness: proceedings, 27th RESER Conference, Bilbao, Sep 7–9

2017 – Načrtovanje (trajnostnih) urbanih projektov: od ideje do prostorskega načrta: predavanje na konferenci Dnevi javnega prava 2017, Pravo in management v javnem sektorju, Pravna fakulteta, Ljubljana, 6. 6. 2017

Fortifications of the Rapallo border and their role as co-creators of space. Mokslas – Lietuvos ateitis: Science – future of Lithuania

2019 – 5th Historic Mortars Conference, HMC 2019, University of Navarra, Pamplona 19th – 21st June, 2019

2020 – CITY STREET4 Conference, Univesity of Ljubljana, Faculty Of Architecture 2020

Druge raziskovalne aktivnosti:

Junior editor pri reviji IGRA USTVARJALNOSTI/CREATIVITY GAME – https://www.iu-cg.org/

Strokovno delo:

Izkušnje na področju raziskav in prakse: udeležba na konferenci ASO – Austrian Science and Research laison office titled SHIFTING PLANNING CULTURE IN SEE: Development of Strategic Approaches in Urban Planning (2008). Prostorski in krajinski preizkusi ter oblikovanje razvojnih smernic, predlogi za: občino Ljubno (2006), občino Nazarje (2006–2008), občino Mozirje (2007–2010). Prostorski in krajinski predlog za revitalizacijo Šmihelja nad Mozirjem (2008–2010). Konservatorska analiza in razvojna strategija središča Idrije (2009). Analize in predlog za ohranjanje zgodovinskega središča Tolmina (2010). Načrti ureditve za zasebne in institucionalne vlagatelje (2007–2013). Urbanistični načrti za turistična območja v Istri, Dubi, Trstenem na Hrvaškem (2009–2014). Urbanistični načrti za nova naselja v Pekrah v Sloveniji in Novem Sadu v Srbiji (2009–2012).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Znanstveni članek
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Mineralogical Characterization of Historical Cement-based Mortars from the Rupnik Military Fortification Line
Znanstveni članek
2020

ŠTUKOVNIK, Petra, GROM, Janez Peter, MARINŠEK, Marjan, BOKAN-BOSILJKOV, Violeta. Mineralogical Characterization of Historical Cement-based Mortars from the Rupnik Military Fortification Line. International journal of architectural heritage : conservation, analysis and restoration. [Print ed.]. 2020, letn. xx, št. x, str. 1-12, ilustr. ISSN 1558-3058

Regulacijski elementi : priročnik
Priročnik
2020

FIKFAK, Alenka, NIKŠIČ, Matej, ČERNIGOJ, Nejc, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, PERŠAK CVAR, Simona (urednik), ČERVEK, Jernej (urednik). Regulacijski elementi : priročnik. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2020. 109 str., ilustr., načrti. Državni prostorski red. ISBN 978-961-6276-47-4

Prostor, okolje in urbani razvoj : razvojne vizije
Predstavitev
2019

FIKFAK, Alenka, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha. Prostor, okolje in urbani razvoj : razvojne vizije : predstavitev vsebin projekta, Potenciali slovenskih mest, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 3738756]

Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia
Znanstveni članek
2019

FIKFAK, Alenka, BUGARIČ, Bojan, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, KORITNIK, Boštjan, BLAGANJE, Mitja, PIRNAT, Rajko, PLIČANIČ, Senko. Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia. European public law, ISSN 1354-3725, 2019, vol. 25, no. 3, str. 325-346. [COBISS.SI-ID 16858449]

Sektorska delitev obrambnih sistemov rapalske meje in odkrivanje obsega sistema utrdb Rupnikove linije v prostoru
Znanstveni članek
2018

GROM, Janez Peter, ŠTUKOVNIK, Petra. Sektorska delitev obrambnih sistemov rapalske meje in odkrivanje obsega sistema utrdb Rupnikove linije v prostoru = Sectoral division of the Rapallo border defense systems and discovering of the extent of the Rupnik line of fortications system. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2018, št. 6, str. 39-49, ilustr. http://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_05-2018.pdf, doi: 10.15292/IUCG.2018.06.012-032. [COBISS.SI-ID 8623201]

The street, a future of connectivity between two cities, Nova Gorica, Slovenia and Gorizia, Italy
Poglavje v zborniku
2018

FIKFAK, Alenka, GRUDINA, Peter, GROM, Janez Peter. The street, a future of connectivity between two cities, Nova Gorica, Slovenia and Gorizia, Italy. V: Transitional streets : narrating stories of convivial streets : conference 11/5/2019 Janez Peter Grom izumbib.izum.si/bibliografije/Y20191105091309-A106804323.html 7/8 proceedings, 3rd City Street Conference, Ramez G. Chagoury Faculty of Architecture, Arts & Design, Notre Dame University Louaize, 31 October - 3 November 2018

Sustainability vs. resilience in urban design
Poglavje v zborniku
2018

GROM, Janez Peter, KALČIČ, Urška, FIKFAK, Alenka. Sustainability vs. resilience in urban design. V: NOVAKOVIĆ, Nevena (ur.), GROM, Janez Peter (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.). Realms of urban design : mapping sustainability, (Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design, 2). Delft: TU Delft Open. 2018, str. [15]-35, ilustr. https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/view/isbn.9789463660310/727/609-2. [COBISS.SI-ID 3616900]