Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

asist.
Ana Kosi

univ. dipl. inž. arh.

Ana Kosi je arhitektka, ki v prakticiranju arhitekture deluje tako na teorietničnem kot na projektantskem področju. Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Dodatno se je izobraževala na Politecnico di Milano v Italiji, na mednarodni arhitekturni delavnici pod vodstvom Architectural Association London ter v New Yorku v sklopu umetniške rezidence Ministrsta za kulturo za namen teoretskega raziskovanja. Bila je soustanoviteljica arhitekturnega biroja Svet vmes (2010–2016). Leta 2017 je v partnerstvu z Ognenom Arsovom ustanovila arhitekturni biro Kosi in partnerji. Izvedeni arhitekturni projekti, katerih soavtorica je, so prejeli več domačih in tujih nagrad ter so redno objavljeni v domačih in tujih medijih. Ana Kosi je avtorica člankov, ki so bili objavljeni v revijah Outsider, Delo in Oris. Od leta 2017 je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani asistentka izr. prof. Petre Čeferin za teorijo in zgodovino arhitekture. Je sourednica nagrajene publikacije, novega zbornika FA – Intro. Med letoma 2018–2020 je bila sourednica revije Outsider.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Intro : 17/18
Zbornik
2019

KOSI, Ana. Intro : 17/18 : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2019. So-uredništvo. [COBISS.SI-ID - 299294464]

Prebijanje inercije realnosti : seminar teoretske prakse arhitekture
Monografija
2016

KOSI, Ana. Prebijanje inercije realnosti : seminar teoretske prakse arhitekture. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2016. So-avtorstvo. [COBISS.SI-ID - 284847360]

Peter Gabrijelčič : gradnik ljubljanske Fakultete za arhitekturo
Članek
2017

KOSI, Ana. Peter Gabrijelčič : gradnik ljubljanske Fakultete za arhitekturo. Outsider : revija, ki presega meje. Letn. 3, št. 10 (poletje 2017), str. 140-147

Rado Riha: Transformacija egzistencije
Članek
2017

KOSI, Ana in Nuša Zupanc. Rado Riha: Transformacija egzistencije. Oris. Letn. XIX – 2017, št. 107. Str. 180-192.

Kaj pomeni “slovenska smer” v slovenski arhitekturi
Članek

KOSI, Ana. Kaj pomeni “slovenska smer” v slovenski arhitekturi. DELO. Leto 59, št. 45. Str. 18.

Umetniška dejavnost

Tomos; prenova stanovanjskega bloka, Koper
Projekt
2019

(soavtorji: Ognen Arsov, Peter Cesar, Bine Tekavec, Ana Cesar)

Tehnolev kongresni center, Ljubljana
Projekt
2019

(soavtorji: Ognen Arsov, Barbara Žunkovič, Žiga Rošer)

Kolonada, poslovni prostori Ljubljanske borze, Ljubljana
Projekt
2017

(soavtorji: Ognen Arsov, Peter Cesar, Bine Tekavec, Kaja Todorovič)

Razstava o Valentinu Vodniku, Vodnikova domačija, Ljubljana
Razstava
2016

(Teja Kleč, Milanka Fabjančič)

Atrij na Gimnaziji Poljane, Ljubljana
Projekt
2015

(soavtorji: Jure Hrovat, Ana Kreč, Ognen Arsov, Žiga Rošer, Nejc Florjanc)