Blenkuš

V seminarju nas združuje skrb za odgovorno in preudarno poseganje v prostor. Razumsko podprte in osredotočene analize prostora in arhitekturnih tipologij prepletamo s pobegi v iracionalne sfere umetniškega ustvarjanja v najširšem pomenu besede. Razvijamo znanja in veščine oblikovanja unikatnih analitičnih postopkov za vsak projekt posebej. Ne verjamemo v generalističen pristop in šablonske metode. Verjamemo, da se v odločitvi, kako na fenomene prostora pogledamo in kako do njih pristopamo, že razstira njihova enkratna podoba, ki jo prepoznamo na sebi lasten način in jo kasneje v procesu načrtovanja nadgradimo ali preoblikujemo. Vprašanje vprašanja je pomembnejše od odgovora samega.

Individualni študentski projekti nastajajo v ožjih skupinah od 3 do 8 študentov različnih letnikov. Verjamemo v kvalitete vertikalnega prenosa znanja med študenti. Seminar je raziskovalni laboratorij, kjer se izkušnje, znanje in motiviranost demokratično in nesebično delijo med študenti in mentorji.