Prevratnost vsakdana

Podnaslov projektne in raziskovalne teme

  • Študijsko leto
    2021/22

… a hkrati tudi o tem, kaj moramo spremeniti, da lahko otopelost rutine spreobrnemo. Kako običajno in ne izstopajoče začinimo s taktiko prevrata in subverzije. Koliko motenj, vsebinskih, prostorskih in oblikovnih moramo zanetiti, da bi z njimi sprožili razvoj in družbeno preobrazbo v odgovornejšo skupnost?

… je razmislek o tem, kakšno vlogi ima arhitektura v našem vsakdanu. Ali se z njo sploh srečamo? Ali je res del našega običajnega življenja? Ali je pa v resnici rezervirana le za posebne priložnosti? Zanimalo nas bo, kako in v kakšni meri se v resnici odslikava skozi dnevne rutine življenja in dela? Skušali bomo odstreti skrivne plasti vsakdanjosti. Skušali se bomo seznaniti z zakonitostmi običajnega?

… je eksperiment. Je vprašanje ali lahko z arhitekturnim prevratom spodkopljemo blaginjo ugodja, potrošništva in izkoriščanja?