Temeljna dela

Zbirka temeljna dela vključuje ponatise pomembnih arhitekturnih knjižnih del slovenskih avtoric/avtorjev in prevode besedil tujih avtorjev/avtoric, ki bodo služila tudi kot študijsko gradivo v učnem procesu. Vsako delo, ki bo izšlo v tej zbirki, mora vsebovati spremno oziroma uvodno študijo, ki bo predstavila pomen ponatisnjenega ali prevedenega dela za razmišljanje o arhitekturi/urbanizmu in pokazala na njegovo aktualnost.

Publikacije zbirke