Urejanje odprtih javnih površin v središčnih ruralnih naseljih na primeru Bohinjske Bistrice

Elma Mehurović

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Hitro širjenje ruralnih naselij in njihovih središč narekuje vse večje potrebe po izgradnji stanovanjskih, centralnih in infrastrukturnih objektov, medtem ko, zaradi povečanja mestnih populacij, površine namenjene odprtim javnim prostorom, parkom in drugim kategorijam odprtih površin ostajajo v drugem planu. Diplomska naloga se zato posveča načrtovanju, urejanju in umeščanju odprtih javnih površin v središčnih ruralnih naseljih ter za primer implementacije izbere Bohinjsko Bistrico. Kraj sem izbrala, ker je pomanjkanje raznovrstnih odprtih javnih prostorov eden od osnovnih problemov Bohinjske Bistrice. Bohinjski Bistrici manjka skupen, vedno dostopen in odprt prostor, ki služi javnemu namenu in omogoča družbeno interakcijo. V kraju tudi ni jasne in med seboj kvalitetno, z urejenimi in uporabniku prijetnimi ulicami povezane hierarhične in raznolike strukture manjših javnih prostorov različnih programov kot so manjši parki, otroška igrišča, tržni prostori, prostori za različne druge dejavnosti, npr. prezentacijo obrti, lokalnih navad, itn.