Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Urbanistična zasnova revitalizacije območja kemijske industrije Kamnik

Aljaž Lepšina

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2018/19

Magistrsko delo se ukvarja s pojavom in sanacijo degradiranih območij. V prvem delu so predstavljeni podatki širšega prostorskega konteksta, lega Kamnika v odnosu do Ljubljanske urbane regije, nastanek in zgodovina Kamnika, ter ključni demografski, gospodarski in drugi kazalniki s katerimi se opiše stanje mesta. Temu delu sledi pregled osnovnih procesov industrializacije in v nadaljevanju zgodovina ožjega območja obravnave. Sledi opredelitev degradacije in načinov sanacije tovrstnih območij, s pregledom referenčnih primerov iz tujine. V drugem delu naloge so opravljene analize v sklopu ožjega prostorskega konteksta, predstavljena so teoretična in oblikovalska izhodišča, ter smernice oblikovanja prostora. V projektnem delu je predlagana idejna zasnova urbanistične ureditve območja.