Urbanistična študija upravljanja parkirnih površin v središču Velenja

Anja Slapničar

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Število avtomobilov se je v Sloveniji v zadnjih petdesetih letih petkrat povečalo, čemur so mesta sledila s povečevanjem parkirne ponudbe. Velenje od preostalih mest v tem ni drugačno. Ker se vsaka vožnja z avtomobilom začne in konča na parkirnem mestu, se lahko z upravljanjem parkiranja zagotovi bolj raznoliko ponudbo javnih prostorov, boljšo dostopnost mestnih središč za vse oblike mobilnosti, vključno z avtomobili, cenejše cene in najemnine nepremičnin, boljše lokalno gospodarstvo in nenazadnje manjše onesnaževanje. Parkirna situacija se lahko izboljša tako z organizacijskimi in infrastrukturnimi kot ozaveščevalnimi ukrepi, do najprimernejših ukrepov pa lahko privede le dobro poznavanje obstoječega stanja. Med parkirnimi analizami je najbolj povedna analiza parkirnega utripa, s katero pridobimo vpogled v to kako je parkirišče zasedeno skozi dan in koliko časa je parkirano posamezno vozilo, s tem pa tudi kdo tam parkira. Priložnosti, ki se kažejo ob izvedbi predlaganih parkirnih ukrepov, so podlaga za urbanistične preureditve štirih vzorčnih območij oblikovanih po meri človeka.