Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Trško središče kulture in izobraževanja
Idejna zasnova vaškega jedra z vzpostavitvijo prireditvenega prostora Vinice

Mojca Mravinec

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Projekt se ukvarja s problemom izseljevanja v Beli krajini, ki je le ena od številnih podeželskih pokrajin z enakim problemom v Sloveniji. Posledično se pojavlja problem staranja prebivalstva, kar privede do gospodarskega stagniranja tega kraja. Mladi se izseljujejo, podeželska središča pa ostajajo prazna in brez pravega utripa kraja, ki so ga nekoč ustvarjale tamkajšnje skupnosti.

Vinica kot središče Krajevne skupnosti Vinica je majhen kraj z bogato zgodovino in tradicijo, vendar se njen pomen skozi leta manjša. Kraj izgublja tako na gospodarskem pomenu kot tudi na kulturno izobraževalnem pomenu. Stavbe v središču kraja ostajajo prazne in neizkoriščene, vse pomembnejše funkcije tega nekoč pomembnega trga, pa se selijo v večje kraje v bližini.

Z urbanistično ureditvijo in novo programsko vizijo kraja, ki se osredotoča predvsem na izkoriščanje že grajenega okolja, se obudi utrip kraja, ki pokaže svoj potencial in vzpodbuja prebivalce k nadaljnjemu razvoju skupnosti, razvoju kulture, izobraževanja in poslovnih priložnostih. Kraj tako ponudi kvaliteten bivalni prostor za mlade, hkrati pa stremi k trajnostnemu razvoju kraja.