Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Trg skupnosti : idejna zasnova doma krajanov v Podčetrtku

Tjaša Amon

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Zaključno delo je mišljeno kot spodbuda k razmisleku o tem, kaj je dom krajanov, zakaj je ta ključnega pomena za identiteto kraja, kako ga zasnovati in kaj potrebuje, da bo aktualen tudi za naslednje generacije. Zasnovan skupnostni prostor krajanov v Podčetrtku, tako imenovan trg skupnosti, je sekvenca pokritih in nepokritih prostorov oziroma trgov, ki tvorijo različne ambiente in priložnosti za interakcije med sokrajani, ki skozi aktivnosti razvijajo identiteto kraja in tkejo medsebojne vezi. Trg skupnosti je umeščen na stičišče med starim vaškim jedrom in novim delom Podčetrtka. Programska zasnova predvideva dva sklopa, stalnega in spremenljivega. Stalen programski sklop je namenjen vsakodnevnemu življenju, ki zagotavlja konstanten utrip kraja, spremenljiv programski sklop pa dejavnostim, ki ne potrebujejo stalnega prostora in se odvijajo zgolj občasno. Tako sta kot stalna programa predvidena kavarna in knjižnica, spremenljivi programi pa so lahko prostori za kulturna društva, delavnice, koncerte, gledališke predstave, razstave, manjša predavanja, kulinarične dogodke, manjše sejme ipd. Prostori, v katere so umeščeni programi, so zasnovani na način, da lahko delujejo kot samostojne enote ali pa kot večja združena celota – odvisno od potreb v določenem času. Tudi struktura objekta je prilagojena spremenljivosti programa, saj z minimalnimi spremembami omogoča naselitev novih vsebin. Kako se torej objekt uporablja, je odvisno od potreb kraja in krajanov v določenem trenutku. S takšno prilagodljivostjo objekt lahko ostane aktualen tudi, ko ga naselijo prihodnje generacije.