Sreča na vrvici : idejna zasnova učno-rehabilitacijskega centra s hotelom za pse v Ljubljani

Nina Jedlovčnik

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Odnos med človekom in živaljo, natančneje med psom in njegovim lastnikom, ter vpliv, ki ga imata drug na drugega, je inspiracija za razmišljanje o zasnovi ustreznega bivalnega okolja za psa. Tako kot okolje na različne načine vpliva na nas, vpliva tudi na živali.

Zaradi pomanjkanja varne in primerne arhitekture za živali je predlagan učno-rehabilitacijski center s hotelom za pse. S svojo umestitvijo na območje veterinarskih klinik in izobraževalnih ustanov v Mestnem logu prinaša zgled za nadaljnje načrtovanje objektov, namenjenih živalim. Objekt programsko dopolnjuje že obstoječi program na lokaciji in ponuja holističen pristop do zdravja in dobrega počutja psov.

V teoretičnem delu naloge so obravnavane teme o čutenju psa, zaznavanju okolja in prostora. Pregled obstoječih programov v Sloveniji pokaže, da v Sloveniji primanjkuje kvalitetno zasnovane arhitekture za živali. Obravnavani so tudi nekateri primeri pasjih hotelov, Kinološkega društva Ljubljana in Dogs4motion. Obiski teh institucij dajo vpogled v delovanje posameznega programa, hkrati sogovorniki podajo nasvete, usmeritve in izkušnje glede dela z živalmi, njihovega okolja in prostora, v katerem bivajo. V nalogi so izpostavljeni in ovrednoteni tudi referenčni primeri. Na tej osnovi so določene okvirne dimenzije posameznih programov in prostorov, namenjenih bivanju, učenju in rehabilitaciji psa.

Na podlagi ugotovitev se določi koncept učno-rehabilitacijskega centra s hotelom za pse.

Naloga služi kot zgled, kako je potrebno načrtovati arhitekturo, v katero so poleg ljudi vključene tudi živali.