Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prostor umetnosti – odprti javni prostor kot scenografija

Ana Ivović

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2019/20

V tej študiji sem koncept javnega prostora opredelila na način interpretacije prostora kot »odra«. Koncept je bil preverjen preko urbanistične zasnove ureditve nove stanovanjske soseske v Mengšu. Na podlagi analiz in analogij v prostoru je preizkušen pomen pojavnosti med »razstaviti« in »razložiti«. Pri tem delu sem se v vlogi urbanista/ustvarjalca in oblikovalca fizične pojavnosti urbanega prostora ukvarjala z dinamiko vpliva prostora na uporabnika v odnosu do dejavnosti. Vsebina diplomske naloge dokazuje, da lahko prostor in njegova spremenljivost vpliva na uporabnika in njegove dejavnosti. Glavni namen naloge je definirati odprti javni prostor v novi soseski Mengša kot prostor različnih oblik igre-prostora z vsemi možnimi transformacijami/ spremenljivostmi. Zaključek naloge sledi analogiji odprti javni prostor = prostor gledališča in ima posebno vrednost. S sprejemljivostjo njegove fizične pojavnosti lahko dosežemo velike učinke na način uporabe, komu je namenjen in na splošne osnovne pripovedi, ki se odvijajo v njem.