Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Poligon 2.0 : revitalizacija skladiščnega objekta na Tobačni v Ljubljani v kreativni inkubator

Sara Remec

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Tema magistrske naloge je revitalizacija zapuščenega skladišča na lokaciji nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani, ki spada v območje kulturnega spomenika lokalnega pomena. Naloga raziskuje možni potencial preobrazbe skladiščnega objekta v arhitekturnem in programskem pomenu. Skozi raziskavo glavnih arhitekturnih elementov obravnavanega industrijskega objekta, se prenova osredotoča na ohranjanje le-teh, hkrati pa skuša s subtilnim dodajanjem manjših intervencij oblikovati novo »pokrajino« znotraj starih zidov in opuščeno skladišče spremeniti v dinamičen, 24-urni delujoč kreativni prostor. Z umestitvijo programa kreativnega inkubatorja, ki izvira iz potrebe po prostorih za kreativce v središču Ljubljane, se revitalizira območje praznega skladišča in predlaga ustreznejšo programsko rešitev, kot je predvidena po občinskem podrobnem prostorskem načrtu (vrtec). Prenovljen skladiščni objekt – kreativni inkubator Poligon 2.0 znotraj obstoječega kompleksa industrijskih objektov Tobačne tovarne predstavlja nov, monumentalni, arhitekturni in programski poudarek, ki okolico artikulira na svojevrsten način. Tvori svoj lasten urbanizem in je neodvisen od razvoja okolice, kljub temu pa širšemu prostoru daje dodano vrednost tako danes kot v prihodnosti.