Plava laguna – mesto pod zemljo vznikne!

Eva Pavlič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2020/21

Magistrsko delo obravnava prenovo podzemnega podhoda Plava laguna v Ljubljani. Podhod je ostanek modernističnega urbanističnega načrtovanja, ki pa je skozi leta zaradi različnih faktorjev postal zanemarjen in neprijeten.

V prvem delu naloge je predstavljen izvor ljubljanskih podhodov in pozicija modernistične arhitekture v Ljubljani danes. Slednja je pogosto objekt prenov, dozidav ali delnih rušitev, ki pa so pogosto slabo izvedene in ne upoštevajo primarne logike in estetike njihovih zasnov.

Prenova želi razviti tretjo pot, ki ni niti popolno sledenje že obstoječi logiki in estetiki prostora, niti ni vzpostavitev popolnoma novega sistema, ki starega ali zruši ali pa ignorira.

Raje sem želela vzpostaviti delno prenovo, ki bi obstoječo modernistično arhitekturo komplementirala, stopila z njo v dialog in postala njen folijski lik. Projekt torej podzemni prostor prenovi tako, da ga prilagodi glede na današnje potrebe programa in uporabnikov prostora, hkrati pa upošteva obstoječe arhitekturne komponente, ki podhodu dajejo njegovo razpoznavnost in čar.

Projekt predpostavi premestitev obstoječega komercialnega programa in tržnice, ki omogoča razširitev nakupovalne ulice v serijo treh trgov. Z vzpostavljanjem dodatnih komunikacij in svetlobnikov se vzpostavi močnejša vez med kletnim programom in cestnim nivojem in kvaliteten prostor za izvajanje javnega programa.

Projekt je delno predstavljen skozi format stripa. Le ta nam s kombinacijo dialoga in potovanja skozi prostore prenovljene Plave lagune poskuša predstaviti različne tematike in diskurze, ki so bili del razvoja projekta, med drugim vprašanje modernistične dediščine, časovne komponente v arhitekturi ter kompleksen odnos med spreminjajočo se družbo in na videz statično arhitekturo.