“Next stop?” : idejna zasnova kulturnega centra z revitalizacijo železniške postaje Opatija – Matulji, v Matuljah

Viviana Rea Doričić

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Tema magistrske naloge je revitalizacija železniške postaje Opatija – Matulji, ne le v smislu posodobljenega prometnega vozlišča, temveč tudi kot sodobnega, dinamičnega stičišča kulture in trajnostne mobilnosti. Izbrana železniška postaja, prežeta z zgodovino in arhitekturnim pomenom, je ganljiv simbol pretekle dobe, ko so železnice usmerjale razvoj prometa. V nalogi je zato pomemben tudi razmislek globokega odnosa med človekom, kulturo mobilnosti in kulturno dediščino v okvirih sodobne družbe. V svetu, ki ga zaznamuje vse bolj učinkovita mobilnost in hiter razvoj prometnih sistemov, je namen projekta spremeniti obstoječo železniško postajo v vozlišče srečevanja in zadrževanja. Železniška postaja ni končna postaja, temveč le katalizator za potovanje in raziskovanje znanja ter medsebojne povezanosti. V procesu oblikovanja se integrira sodobna tranzitna funkcionalnost, s ciljem spodbujati trajnostne in učinkovite oblike mobilnosti, ob sočasnem ohranjanju zgodovinske celovitosti in arhitekturnega pomena železniške postaje. Naloga odpira tudi vprašanje človekovega odnosa do kulturne dediščine in kako z njeno pomočjo spodbujati dinamiko skupnosti. Obravnavano območje železniške postaje je danes topografsko odrezano od središča naselja Matulji in s strani prebivalcev pozabljeno. Z vzpostavitvijo nove povezave železniške postaje s središčem naselja in vpeljavo novih vsebin bi se prostor nadgradil z nabojem kulture. Železniška postaja, tako prežeta s kulturnimi vsebinami, postane posebnost in simbol kontinuitete, ki odseva pripoved preteklih generacij in jih povezuje s sedanjostjo ter prihodnostjo.