Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Mižule: Idejna zasnova bivanjske skupnosti starejših: Reinterpretacija identitete Šentjerneja in bivanjska problematika starejših v ruralnem okolju

Žiga Kodelič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Tema zaključnega dela je stanovanjska problematika starejših ter revitalizacija mestnega jedra v Šentjerneju. V zadnjem času se je identiteta kraja močno zabrisala, intenziven razvoj okolice z industrijo ter segregacija trškega jedra, sta močno vplivali na oblikovanje kraja. Oživitev trškega jedra dosežem z obvoznico, ki preusmeri tranziten promet na obrobje ter manjšimi intervencijami, ki postanejo generatorji razvoja in dogajanja v središču. Uredim tudi pešcu prijazen dostop z parkovnima ureditvama.  Problematiko starejših sem raziskal iz sociološkega kakor tudi historičnega vidika številnih oblik varstva starejših. Ugotovil sem, da je institucionalno varstvo še posebej v ruralnem okolju neprimerno in se zato usmeril v manjše enote skupnega bivanja. Izbrana lokacija s specifično podolgovato parcelacijo,  mi je omogočila formiranje dveh dvorišč. Okoli pol javnega se formira obstoječa stanovanjska stavba z manjšo butično trgovino rokodelskih izdelkov ter dnevno sobo »Mižule«, namenjeno starejšim občanom ter uporabnikom predvidenega dnevnega centra. V zaledju pa se nahaja stanovanjski del s šestimi stanovanjskimi enotami. Zaradi specifike lokacije sem formiral atrijske pritlične hiše ter tako v prostorih omogočil čim več svetlobe. Z odpiranjem bivanjskih in nočnih prostorov proti atrijem pa zagotovim tudi želeno zasebnost prebivalcev.