Mešane skupnosti začasnega, občasnega in stalnega prebivanja

Matic Traven

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Diplomska naloga z naslovom “Mešane skupnosti začasnega, občasnega in stalnega prebivanja” naslavlja preoblikovanje stanovanjskega programa, prilagajanje stavbne zazidave ter urejanje javnih skupnih prostorov pri urbanističnem načrtovanju mestnih predelov Bohinjske Bistrice. Diplomska naloga je delno nadgradnja urbanističnega načrta izdelanega pri predmetu “Urbanistično načrtovanje 3” pod mentorstvom dr. Matevža Juvančiča ter nadaljnja urbanistična preureditev dveh dodatnih območij obravnavanega kraja. Izbrana tri območja obdelave se nahajajo na različnih področjih Bohinjske Bistrice in posledično v obstoječem stanju ustvarjajo različne gradbene, naravne ter socialne omejitve, ki jih je treba upoštevati pri procesu preobrazbe posamezne lokacije. Ta področja predstavljajo dobra izhodišča za razvoj urbanističnih načrtov, ki upoštevajo načela dobro uravnotežene mešane sestave prebivalstva.

V diplomski nalogi sem se najprej osredotočil na pogoste  probleme sodobnih neuravnoteženih  stanovanjskih sosesk, na probleme segregacije/coniranja mestnih predelov in na težave s katerimi se soočajo prebivalci Bohinjske Bistrice. Sledi navedba referenčnih primerov, ki so mi pomagali pri zasnovi novih konceptov. Zatem sem predstavil obravnavan kraj preko variacij urbanističnih analiz, ki naknadno nakažejo prednosti in slabosti bivalnega stanja ter jasno predstavijo zakaj je implementacija mešanih skupnosti potrebna. Pri zasnovi konceptov sem upošteval načela stanovanjske metamorfoze, ki morajo zadovoljevati tako lokalne prebivalce različnih generacij kot tudi začasne prebivalce in turiste. Hkrati sem poskrbel tudi za umestitev zadostne količine javnih površin na vseh treh lokacijah, ki dodatno spodbujajo druženje, športno dejavnost  in razvedrilo vseh prebivalcev skupnosti.