Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Likovna kompozicija kot osnova snovanja nove soseske v Mengšu

Karla Ostojić

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2019/20

Diplomsko delo se v teoretičnem delu ukvarja z načeli likovne kompozicije in njihovo primernostjo pri načrtovanju mest. Problematika je opredeljena z načeli, kot so kompozicija, grupiranje ter organizacija prostora. V nalogi je predstavljen razvoj mesta skozi zgodovinska obdobja. Naloga se navezuje na sosesko, ki sem jo sprojektirala pri predmetu Urbanistično projektiranje 2. Soseska vsebuje različne tipologije, ki so različno razmeščene ter tvorijo kakovostno oblikovano kompozicijo. V projektu soseske v Mengšu sem uporabila načela likovne kompozicije, ki so razložena v teoretičnem delu. Glavna problematika naloge je bila primernost likovnih načel v dejanskemu okolju ter dokaz, da so omenjena načela prisotna pri projektu. Končni izdelek je aplikacija načel na sosesko ter prostorski prikaz s stavbami, ki prikazuje kako se razporeditev stavb odraža na razmestitev zelenih in javnih površin.