Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Lastovka se vrača : idejna zasnova revitalizacije območja nekdanje tovarne nogavic Polzela na Polzeli

Klara Suša Vačovnik

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

S hitrim spremembami in napredkom v sodobnem svetu se spreminjajo tudi potrebe v prostoru. Zaradi zamiranja posameznih panog in selitve proizvodnje v države z nižjimi obratovalnimi stroški smo priča številnim opuščenim industrijskim območjem. Za njimi pa ne stoji le zanimivo zemljišče, ampak tudi zgodovinsko pomembna dediščina. Nekdanja Tovarna nogavic Polzela, ki je bila znana po kvalitetnih ženskih hlačnih nogavicah, je svoj sloves potrjevala skoraj 90 let, potem pa je zaradi tehnološkega zaostanka in velike konkurence na trgu prenehala obratovati. Majhen kraj in velika tovarna sta se razvijala z roko v roki, zato je bil stečaj močan udarec za prebivalce kraja. Kot uspešen pristop preživetja industrijske dediščine se je v podobnih primerih izkazala že uvedba novih programov na zapuščenih območjih, zato naloga predstavlja poskus združitve ponovne prilagodljive uporabe industrijskega območja z lokalnimi znanji, ki izhajajo iz zgodovine in tradicije. Idejna zasnova revitalizacije temelji na valorizaciji, ohranjanju in ponovni rabi industrijske dediščine. Program se osredotoča na tekstil, na problematiko tekstilne industrije in na z njo povezano prekomerno potrošnjo. Kot rešitev se uvaja krožno gospodarstvo, ki predvideva trajnostni vidik uporabe. Naloga vzpostavi na območju novo tekstilno središče, ki združuje razvojno raziskovalni tekstilni inštitut s proizvodnimi obrati, vključno z zbirnim centrom, sortirnico in reciklarno odpadnih tekstilij ter muzejem in srednjo tekstilno šolo. Prostore inštituta predstavlja nov objekt, medtem ko ostali programi izkoristijo obstoječe, ki se jih z manjšimi posegi ustrezno prilagodi. Koncept urbanistične ureditve kot celote poveže nove programe in se naveže na okolico ter tako ustvari urejen prostor, ki vzpodbuja družabno interakcijo in ustvarjalnost.