Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova socialnih stanovanj s skupnimi prostori za delo, ateljeji in tržnico na preurejenem območju opuščene železniške proge “Petit Ceinture” v Parizu

Eva Sevšek

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

V magistrski nalogi se obravnava problematika vprašanja, ali se koridor Petit Ceinture v Parizu, kjer je nekoč potekala železnica, pusti prazen in nameni zelenim površinam, ali se pozida s socialnimi stanovanji. Pariz je namreč eno izmed mest z najhitrejšo rastjo prebivalstva, z največ priseljenci in z največ brezdomci. Socialnih stanovanj primanjkuje, hkrati pa so obstoječa socialna stanovanja nekvalitetna. Velike soseske iz druge polovice 20. stoletja, imenovane “Cité”, ki se nahajajo večinoma v predmestjih, so danes središče kriminala, brezposelnosti in medkulturnih napetosti. Obenem pa se danes, v času po pandemiji, najbolj zavedamo pomena zelenega prostora sredi mesta.

V prvem delu se analizira celotni koridor zapuščene železnice, ki obkroža Pariz. Prav tako se z zgodovinskim pregledom prikaže razvoj socialnih stanovanj v Franciji, primerja se jih z istočasnim razvojem v Sloveniji. Razišče se obstoječe prakse ureditev mestnih vrzeli, ki nastanejo zaradi propada določene panoge oziroma sprememb v družbi.

V drugem delu se določi območje v 19. okrožju (okrožje Pariza z največjim povpraševanjem po socialnih stanovanjih), ki ima potencial ureditve.

V tretjem delu se posamezne dele območja ovrednoti in predlaga majhne posege, s katerimi se zeleni prostor v mestu osmisli, hkrati pa se ohrani bogat ekosistem. Opredeli se del območja, ki bo namenjeno socialnim stanovanjem.

V četrtem delu je narejena idejna zasnova socialnih stanovanj s skupnimi prostori za delo, ateljeji in tržnico.