prof.
Jurij Sadar

univ. dipl. inž. arh.

Jurij Sadar je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani leta 1987, do leta 1993 je delal kot samostojni arhitekt, nato do 1997 pa na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot asistent. Skupaj z Boštjanom Vugo je leta 1996 ustanovil arhitekturni biro SADAR+VUGA. Leta 2013 je ponovno začel poučevati na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in bil leta 2019 izvoljen v naziv rednega profesorja.

Arhitekturni biro SADAR+VUGA je v 25 letih delovanja postal ena izmed vidnejših kritičnih arhitekturnih praks v Evropi, prejel je številne arhitekturne nagrade, projekti so bili prikazani na več samostojnih in skupinskih razstavah in so uvrščeni v stalne zbirke Arhitekturnega muzeja na TU München in v MAO Ljubljana. O delu biroja so bile izdane štiri mednarodne monografske publikacije in leta 2017 je izšel dokumentarni film SADAR+VUGA XX.

Jurij Sadar predava na različnih fakultetah, konferencah in simpozijih, med drugim na fakulteti SCI-Arc v Los Angelesu, v Tokiu in Melbournu v sklopu dogodka New trends of Architecture, na fakulteti UCLA v Los Angelesu, v sklopu Skulptur Projekte v Münstru, na Tsinghua Univerzi v Pekingu idr.

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani vodi seminar za projektiranje in poučuje redne in izredne predmete. Študente uvaja v poklic arhitekture kot samostojno razmišljujoče intelektualce s samozavestnim poznavanjem stroke. Vsako leto organizira strokovne študentske ekskurzije v Zagreb, Trst, Pariz, London, na Kitajsko in v Mehiko, v Benetke in v ZDA. S študenti sodeluje na mednarodnih natečajih ter pripravlja razstave študentskih projektov izven institucije.

Umetniška dejavnost

Nova zgradba fakultete za socialno delo, Sadar+Vuga, soavtor, Gent, Belgija
Projekt
2020

Prenova osrednje avle Banke Slovenije, Sadar+Vuga, soavtor, Ljubljana
Projekt
2016

Večnamenska športna dvorana in stadion Stožice, Sadar+Vuga, soavtor, Ljubljana
Projekt
2010

Osrednji del Narodne galerije Slovenije, Sadar+Vuga, soavtor, Ljubljana
Projekt
2006

Gospodarska zbornica Slovenije, Sadar+Vuga, soavtor, Ljubljana
Projekt
1996