Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Koledar dogodkov

December

11. 12. 202314:00

Gostujoče predavanje prof. Mete Hočevar: Prostori igre

8. 12. 2023        9:30

Kaja Šimičić: Turizem za vas – kreativnost za nas!Idejna zasnova revitalizacije nekdanje tovarne Salvetti v Piranu

8. 12. 2023        8:45

Mina Mejač: Narava zdravi: Idejna zasnova rehabilitacijskega centra na Livadi v Ljubljani

8. 12. 2023        8:00

Marko Brkić: Ekstro-Introvert; Idejna zasnova prenove stavbe Češkoslovaškega magacina v Novem Sadu v družbeno-izobraževalno središče

7. 12. 2023        14:30

Nina Jedlovčnik: Sreča na vrvici - Idejna zasnova učno-rehabilitacijskega centra s hotelom za pse v Ljubljani

7. 12. 2023        13:45

Viviana Rea Doričić: ''Next stop?'' – Idejna zasnova kulturnega centra z revitalizacijo železniške postaje Opatija – Matulji, v Matuljah

7. 12. 2023        13:00

Gaja Žgank: Industrijska dediščina za regenerativno prihodnost - idejna zasnova prilagojene ponovne uporabe območja tovarne Keramične industrije Liboje

6. 12. 2023        17:30

Žan Ketiš: Idejna zasnova paliativnega centra v Ljutomeru

6. 12. 2023        16:45

Klemen Kapš: Idejna zasnova Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, Kliničnega inštituta za radiologijo in Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana

6. 12. 2023        16:00

Sara Fabijanič: Fabrka: Idejna zasnova revitalizacije območja nekdanje industrije usnja na Vrhniki.

5. 12. 2023        9:45

Zala Zia Lenárdič: Učinki prividov: Arhitekturno-konservatorski pristopi k ruševinam

5. 12. 2023        9:00

Gregor Blaj: Idejna zasnova lesenega nebotičnika v Ljubljani

4. 12. 2023        9:00

Urban Jernejc: Model preoblikovanja naselja na Galjevici v Ljubljani: idejna zasnova

Oktober

20. 10. 2023        11:15

Nataša Ržek: Idejna zasnova Športno-regeneracijskega centra Rateče

20. 10. 2023        10:30

Mia Rubeša: Idejna zasnova Centra za otroke na Učki

20. 10. 2023        9:45

Devana Reiter: SREČNO 300! - Idejna zasnova revitalizacije klasirnice v premogovniku Velenje

20. 10. 2023        9:00

Ian Kirin: Grad, ki je dobil ime po Servulu - Idejna zasnova parka Socerb in prenove gradu Socerb

19. 10. 2023        16:45

Julija Jeklin: Lastno gnezdo - Idejna zasnova stanovanjske soseske za mlade v Tolminu

19. 10. 2023        16:00

Urša Mahnič: Idejna zasnova mladinskih stanovanj z zavetiščem za živali na Roški v Ljubljani

19. 10. 2023        15:15

Naja Lovka: Inovativni inkubator - idejna zasnova izobraževalnega centra kot spodbujevalca interdisciplinarnega sodelovanja in razvoja inovativnih idej v četrtni skupnosti Moste

19. 10. 2023        14:30

Tamara Nunčič: Idejna zasnova mestnega središča s Centrom skupnosti v Šentjurju

19. 10. 2023        14:30

Vita Osterman: Relativno blizu – Idejni projekt revitalizacije železniške proge Ljubljana Kamnik

19. 10. 2023        13:45

Dolores Frančišković: Idejna zasnova Centra za raziskovanje, razvoj in promocijo istrskega goveda v Kanfanaru

19. 10. 2023        13:45

Zala Mlakar: V deželi spomina : Idejna zasnova soseske za osebe z demenco na Igu

19. 10. 2023        13:00

Metka Janko: Idejna zasnova centra šolskih in obšolskih dejavnosti Gozdna šola v Mozirju

18. 10. 2023        12:00

Matevž Dražumerič: Kmetija kot gradnik identitete podeželja – Idejna zasnova sodobne agrarne stanovanjske skupnosti in revitalizacije kmečke domačije na robu Ljubljanskega barja

18. 10. 2023        11:15

Valentina Fojkar: Lokalni agregat - idejna zasnova večdisciplinarnega sistema na območju industrijske cone Bivje

18. 10. 2023        10:30

Žan Krivec: Mesto, ki raste: Idejna zasnova centra urbane agrikulture in vzpostavitve drevesnega parka na območju Medloga v Celju

18. 10. 2023        9:45

Lenart Megušar: Mala Loka, Idejna zasnova prenove poslovno-hotelskega kompleksa v Škofji Loki

18. 10. 2023        9:00

Meta Marc: Novi Stari Mlin - Idejna zasnova prenove območja Jochmannovega mlina v Ajdovščini

17. 10. 2023        16:00

HAASBERG: razmislek o ohranjanju in prenovi ostalin baročnega dvorca Hošperk v Planini pri Postojni

16. 10. 2023        13:30

Andreja Koblar: B.P.T.?, idejna zasnova oživitve kompleksa Bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču

16. 10. 2023        12:45

Lev Rahovsky Šuligoj: Predlog ureditve osrednjega javnega prostora v Portorožu, z idejno zasnovo alternativne tipologijehotelskega kompleksa.

16. 10. 2023        12:00

Tina Leittinger: Idejna zasnova atmosferskega zdravilišča na Bledu

13. 10. 2023        17:00

Emancipirana vednost Trga revolucije

11. 10. 2023        14:00

Urša Tomažin: Gradnja stanovanjskih sosesk ob hrupnih območjih na primeru naselja Reber pri Škofljici

11. 10. 2023        13:15

Jana Tomičić: Urbanistična ureditev mikroklimatsko prijetnega in biotsko raznovrstnega območja na primeru Slovenske ceste v Ljubljani

11. 10. 2023        12:30

Hana Kedić: Urbani turizem in rekreacija

10. 10. 2023        18:00

Gostujoče predavanje: ROB ADAMS, mestni arhitekt mesta Melbourne

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje prof. Roba Adamsa. Predavanje bo potekalo v torek, 10. oktobra 2023 ob 18.00 uri v Plečnikovi predavalnici na UL FA.

September

26. 9. 2023        17:00

Kristijan Lavtižar: Vpliv arhitekturno-urbanističnih dejavnikov na kakovost zraka v izobraževalnih zavodih

22. 9. 2023        11:45

Anže Veber: Razvoj kolesarjenja kot steber trajnostne mobilnosti v mestu Maribor

22. 9. 2023        11:00

Karla Ostojić: Urbanistična revitalizacija industrijskega območja Delta na Reki

22. 9. 2023        10:15

Anamarija Maša Mlinšek: Urbanistična študija vrednotenja pobud na podlagi kazalnikov kakovosti bivanja na primeru Občine Škofljica

22. 9. 2023        9:30

Filip Kaufman Konidas: Strategija urbane ureditve jugovzhodnega Celja

22. 9. 2023        8:45

Maša Dimec: Urbanistična zasnova medgeneracijske soseske v Celju

22. 9. 2023        8:00

Manca Brinar: Strategije in idejne zasnove prostorskega razvoja romskih naselij

22. 9. 2023        0:00

MEDNARODNA KONFERENCA: RAZPIS ZA PRISPEVKE

𝗟𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗯𝘂𝘀𝗶𝗲𝗿 𝘃 𝗝𝘂𝗴𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃𝗶𝗷𝗶 𝗶𝗻 𝗻𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻𝘂 (𝘀𝗽𝗿𝗲𝗷𝗲𝗺 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰̌𝗻𝗶𝗵 𝗮𝗿𝗵𝗶𝘁𝗲𝗸𝘁𝘂𝗿𝗻𝗶𝗵 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝘃 𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗷𝗶)
16. 9. 2023        10:00

SLOVENSKI ČEBELNJAK V URBANEM OKOLJU

15. 9. 2023        15:30

Martin Pangerc: Pomen modrih prostorov za ljudi in okolje, prikazano na območju Rakovnika in Golovca

15. 9. 2023        14:45

Ivan Videk: Vloga multimodalnega vozlišča za bolj trajnostno povezljivost mesta

15. 9. 2023        14:00

Ajla Ogrešević: Pomen raznolikih odprtih bivalnih površin za območja mešane rabe

15. 9. 2023        13:15

Isabel Ribolli: Zelena oživitev degradiranega urbanega območja vzdolž južne železnice v Ljubljani

15. 9. 2023        11:15

Sara Sinjur: Tako bo v dolini gradov, en grad več - Idejna zasnova revitalizacije gradu Podsmreka pri Višnji Gori in ureditev bližnje okolice s kamnolomom

15. 9. 2023        11:15

Urška Može: Pomen odprtih bivalnih površin: Idejna zasnova stanovanjske soseske ob Parmovi ulici v Ljubljani

15. 9. 2023        10:30

Nina Dolar: Idejna zasnova permakulturnega centra na lokaciji dvorca Podgrad pri Vranskem

15. 9. 2023        10:30

Filip Živković: Tipologije zazidalnih otokov in parametrično podprto oblikovanje: primer Novi Beograd

15. 9. 2023        9:45

Maja Kastelic: Kje so tiste stezice? Idejna zasnova centra za obiskovalce Krajinskega parka Radensko polje z ureditvijo krožne rekreacijske poti

15. 9. 2023        9:45

Maja Kastelic: Kje so tiste stezice? Idejna zasnova centra za obiskovalce Krajinskega parka Radensko polje z ureditvijo krožne rekreacijske poti

15. 9. 2023        9:45

Blaž Parežnik: Idejna zasnova sobivanjske soseske ob Jurčkovi cesti v Ljubljani

15. 9. 2023        9:00

Damir Hutinović: Idejna zasnova Muslimanskega kulturnega centra Maribor

15. 9. 2023        9:00

Tadej Gregorič: Zaznava in počutje v prostoru: idejna zasnova urbanistične soseske Feyenoord, Rotterdam

15. 9. 2023        8:00

Angel Arsovski: Potencial ruševine Idejna zasnova readaptacije zapuščene stolpnice v Beogradu

14. 9. 2023        14:45

Haris Sulejmanagić: Vloga tematskih parkov pri oblikovanju skupnosti

14. 9. 2023        14:15

Zala Mlakar: Sanacija degradiranih urbanih območij ob železniški infrastrukturi

14. 9. 2023        14:00

Vladyslav Kvitka: Samozadostnost soseske z vključevanjem urbanega kmetovanja

14. 9. 2023        13:30

Delfina Rustemi: Pomen urbanega kmetijstva za namen samooskrbe

14. 9. 2023        13:15

Nejra Kovačević: Merilo človeka kot orodje za načrtovanje sodobne soseske na Jesenicah

14. 9. 2023        12:30

Živa Valjavec: Pomen prostora tržne dejavnosti skozi zgodovino

14. 9. 2023        12:15

Mila Blazhevska: Urbanistična zasnova zelenih površin ob Slovenski cesti v Ljubljani

14. 9. 2023        11:30

Ana Pičulin: Medgeneracijski urbani prostori v Bohinjski Bistrici

14. 9. 2023        10:30

Edin Šumar: Oddih v osrčju narave: Idejna zasnova počitniške vasice v Vinici

14. 9. 2023        9:45

Zala Kanc: FORUM DOMŽALE Idejni projekt prenove športno-trgovskega kompleksa v Domžalah

14. 9. 2023        9:00

Matic Hlede: Idejna zasnova revitalizacije kamnoloma Solkan

14. 9. 2023        8:45

Anamarija Verlič: Urbanistična zasnova medgeneracijske skupnosti na območju Dolnic

14. 9. 2023        8:00

Urša Švagelj: Javni prostori sobivanja študijskih in inovativno razvojnih centrov v mestu: območje med Hajdrihovo in Jadransko ulico v Ljubljani

13. 9. 2023        10:30

Daniel Ilijeski: MEDVERSKI DIALOG Revitalizacija nekdanje čaršijske mošeje v Prilepu v kulturni center

13. 9. 2023        9:45

Monika Rečnik: Multifunkcijski mestni kampus; idejna zasnova revitalizacije območja Srce sever v Celju

13. 9. 2023        9:00

Anja Jelen: Idejna zasnova vrtca na Ravnah na Koroškem

11. 9. 2023        12:00

Nuša Rudman: Lažne dileme in prava vprašanja (sodobne) arhitekture

11. 9. 2023        11:15

Katja Ozmec: Arhitektura kot jezik in jezik v arhitekturi

11. 9. 2023        10:30

Miha Gašperin: Stol kot arhitekturni objekt

11. 9. 2023        9:45

Lejla Žigić: Zaklonišče kot aspirin soseske - Programska prenova obstoječih zaklonišč v BS7, Ljubljana

11. 9. 2023        0:00

UNESCO Heritage Walk: from Ljubljanica to the Stadium

Junij

30. 6. 2023        10:00

Eva Indjić: Urbanistična zasnova mestnega predela Ajdovščina z umestitvijo postajališča podzemne železnice

30. 6. 2023        9:15

Ana Žnidaršič: Urbanistična zasnova vodoprepustnih tlakovanih površin na delu Slovenske ceste v Ljubljani

30. 6. 2023        8:30

Vladimir Tripković: Oblika sledi fraktalu: uporaba fraktalne geometrije v razkrivanju morfoloških vzorcev

26. 6. 2023        0:00

Poletna šola trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani 2023

Industrijska dediščina za trajnostno prihodnost: prilagojena ponovna raba / Industrial heritage for sustaianble future: Adaptive reuse
19. 6. 2023        10:00

Forum FA: Posvet o predmetu Projektiranje

16. 6. 2023        12:00

Emilija Meserko: Center mladih: idejna zasnova prenove Ukmarjeve vile v Litiji

16. 6. 2023        11:15

Klara Suša Vačovnik: Lastovka se vrača - Revitalizacija območja nekdanje Tovarne nogavic Polzela na Polzeli

16. 6. 2023        10:30

Urška Cvikl: Skupaj na poti v samostojnost: Idejna zasnova inkluzivne večstanovanjske zazidave v Velenju

16. 6. 2023        9:45

Ela Kranjc: Idejna zasnova revitalizacije nekdanje vojašnice Srečka Kosovela v Ajdovščini

16. 6. 2023        9:00

Maruša Mali: Loška ustvarjalnica - idejna zasnova revitalizacije območja Koširjevega mlina v Škofji Loki

15. 6. 2023        12:00

Eva Tomac: Idejna zasnova glasbene šole na Erjavčevi cesti v Ljubljani

15. 6. 2023        11:15

Tim Kocjančič: Idejna prenova nekdanje trgovine in pošte v Vremskem Britofu - Prenova kraške skupnosti

15. 6. 2023        11:15

Kristjan Koprivec: Idejna zasnova Kulinarične tržnice in razširitev Biotehnične fakultete v Ljubljani

15. 6. 2023        10:30

Klemen Korošec: Idejna zasnova hiš 4. generacije v središču vasi Tacen, Ljubljana

15. 6. 2023        10:15

Alen Omerzel: Idejna zasnova revitalizacije gradu Podčetrtek v večnamenski kulturni center Obsotelja in Kozjanskega

15. 6. 2023        9:45

Leon Božič: Idejna zasnova izobraževalnega centra Žage v Kočevskem Rogu

15. 6. 2023        9:45

Sandra Cvijetić: Fröblov rajski vrt: idejna zasnova lesenega vrtca v Vavti vasi

15. 6. 2023        9:30

Marina Pavlić: Prekinimo tišino! Idejna zasnova popotresne prenove in razširitve glasbene šole Frana Lhotke v Sisku

15. 6. 2023        9:00

Taja Kovič: PROSTOR NEZADOVOLJNIH LJUDI - Revitalizacija poslovno-stanovanjskega kompleksa SPB-1 v Domžalah

15. 6. 2023        8:45

Tjaša Amon: Trg skupnosti – idejna zasnova skupnostnega prostora krajanov v Podčetrtku

15. 6. 2023        8:00

Matija Bozja: Arhitekturna zasnova družbeno-gospodarskega središča na Škofljici

14. 6. 2023        17:00

VODENI OGLEDI - letna razstava projektov UL FA

14. 6. 2023        12:45

Marjeta Stražišar: Idejna zasnova stanovanjske skupnosti za starejše v Štepanjskem naselju v Ljubljani

14. 6. 2023        12:00

Eva Javornik: (S)MISEL: Idejna zasnova (re)habilitacijskega in (re)integracijskega centra za otroke s težavami in motnjami v duševnem zdravju na območju nekdanje mestne otroške bolnice Ljubljana

14. 6. 2023        12:00

Miha Uršič: Idejna zasnova centra za slepe in slabovidne v Sežani

14. 6. 2023        11:15

Nina Zaletelj Iličič: Vrtec na prostem: Idejna zasnova gozdnega vrtca v kanjonu reke Kokre

14. 6. 2023        10:45

Matea Kanjer: Idejna zasnova prenove in revitalizacije utrdbe San Michele v Puli

14. 6. 2023        10:00

Neža Jaki: Idejna zasnova koče pod Šmarjetno glavo in bivaka na Zahodni triglavski planoti

12. 6. 2023        14:15

Jure Horvat: Idejna zasnova plezalenga centra v Češči vasi

12. 6. 2023        13:30

Daniel Mihajlovski: Idejna Zasnova Nebotičnika na 43 Broad Streetu v New Yorku

12. 6. 2023        12:45

Monika Kobal: Kmetijski tehnološki center: Idejna zasnova prenove Fužin nad Ajdovščino.

12. 6. 2023        12:00

Luka Lovrić: Idejna zasnova prenove planinskega doma Stanka Jurdana v športno-rekreacijsko območje v Lisini

12. 6. 2023        11:15

Špela Kranjec: (NE)VIDEN PROSTOR - Idejna zasnova prenove Centra IRIS za slepe in slabovidne v Ljubljani

12. 6. 2023        11:15

Eva Lasič: TIPOLOGIJA (SO)BIVANJA 65+ - Razvoj modela disperznih skupnosti za starejše v mestni strukturi

12. 6. 2023        10:30

Katja Križan: Zaupati prostoru. Idejna zasnova porodnega centra, Repnje pri Vodicah

12. 6. 2023        10:30

Andraž Tufegdžić: LJUBLJANA PADA! Idejna zasnova strategije protipotresne utrditve stolpnic ob Hrvatskem trgu v Ljubljani

12. 6. 2023        9:45

Nika Kovačič: Prenova nekdanjega hotela Paradiso in idejna zasnova nastanitvenih tipologij ob Sotočju v Tolminu - oblikovanje skupnosti skozi turizem

12. 6. 2023        9:45

Arne Žigon: Prenova železniške postaje Škofja Loka in revitalizacija širšega območja

12. 6. 2023        9:00

Gregor Vidmar: Malo mesto v malem mestu: idejna zasnova revitalizacije območja avtobusne postaje v Idriji

12. 6. 2023        9:00

Andraž Žmuc: Nazaj h koreninam, nazaj k naraviPrenova in idejna zasnova za revitalizacijo ekološke kmetije in vinarne Mlečnik v Bukovici

12. 6. 2023        8:00

Matija Goljar: Idejna zasnova dveh stanovanjskih stolpnic s spremljevalnim programom ob križišču Kajuhove in Zaloške ceste v Ljubljani - uporaba lesene konstrukcije pri gradnji v višino

8. 6. 2023        17:00

KRASNI NORI SVET.

8. 6.–29. 6. 2023 / Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zoisova 12
6. 6. 2023        18:00

Fokus: arhitektura v lesu:  TAKAMI KAWAI, TESAR BOGOV

Filozofija izgradnje svetišča Ise

April

20. 4. 2023        0:00

Gostujoča mednarodna delavnica: CARLES ENRICH WORKSHOP

19. 4. 2023        19:00

Gostujoče predavanje: CARLOS CASTANHEIRA

19. 4. 2023        18:00

Gostujoče predavanje: Carles Enrich (Carles Enrich studio, Barcelona in Carlos Castanheira (Carlos Castanheira arhitects, Porto)

19. 4. 2023        18:00

Gostujoče predavanje: CARLES ENRICH

13. 4. 2023        18:00

Gostujoče predavanje: Dietmar Eberle (Baumschlager Eberle Architekten, Lustenau)

7. 4. 2023        11:15

Laura Ivančić: Center glokalnega sodelovanja

7. 4. 2023        10:30

Andreja Ostanek: Idejna zasnova bivalne skupnosti za odrasle z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v Murski Soboti

7. 4. 2023        9:45

Gašper Fon: Knjižnica kot družbeni center – Idejna zasnova revitalizacije Knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu

7. 4. 2023        9:45

Tadeja Koščak: Projekt Gažon: idejna zasnova učno-raziskovalnega sadjarskega centra na območju istrske vasi

7. 4. 2023        9:00

Sebastjan Piber: Idejna zasnova naravnega kopališča s termalnim kompleksom ob Blejskem jezeru

7. 4. 2023        9:00

Jan Žonta: Novo poglavje v življenju mesta - idejna zasnova nove osrednje knjižnice v Ljubljani

7. 4. 2023        8:15

Luka Pulević: Eksperiment srednjeveškega modernizma

6. 4. 2023        17:00

Gostujoče predavanje Hermann Kaufmann (Hermann Kaufmann + Partner ZT, Schwaezach) in Gregor Turnšek (JKMM, Helsinki)

6. 4. 2023        10:30

Vanesa Tomažič: Kreativna obrečna četrt Ptuja: Idejna zasnova kulturno-umetniške obrečne četrti skozi revitalizacijo opuščenega industrijskega območja in prenovo glasbene šole v starem mestnem jedru Ptuja

6. 4. 2023        9:45

Ula Pintarič: Športni raj na Zelenici Idejna zasnova plezalnega doma ob trgovini Kompas v Podljubelju

6. 4. 2023        9:00

Iva Lukan: Od navidezne k transformativni participaciji v arhitekturi -Idejna zasnova območja bivše podružnične šole Gabrk v Škofji Loki

5. 4. 2023        11:15

Astrid Magajna: Arhitekturni center: Idejna zasnova sodobnega muzeja arhitekture in oblikovanja na območju gradu Fužine v Ljubljani

5. 4. 2023        10:30

Tina Zorec: "Čez Belvi" Idejna zasnova prirodoslovnega muzeja in revitalizacija območja nekdanjega hotela Bellevue v Ljubljani

5. 4. 2023        9:45

Ana Jerman: Za vse je mesto-Projektna študija bivalnih tipologij za ranljive skupine in idejna zasnova prostorov skupnosti na območju Hrovatinovega vrta v Ljubljani

5. 4. 2023        9:30

Vika Lenassi: Staranje s prijatelji; Idejna zasnova starostnikom in živalim prijazne soseske v Domžalah

5. 4. 2023        9:00

Zala Mrak: Via Koper - Idejni projekt aktivacije prečne poti čez historično mestno jedro Kopra.

5. 4. 2023        8:45

Nastija Sij: Idejna zasnova revitalizacije bivše tovarne Arrigoni v kulturni center v Izoli

5. 4. 2023        8:00

Luka Šimičić: Odprta žica: Idejna zasnova zaporniškega naselja na Golem otoku, Strategija razvoja zapornoindustrijskega kompleksa

4. 4. 2023        9:00

HEI-TRANSFORM: Konferenca raziskovalnega projekta Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo!

3. 4. 2023        15:15

Urban Hribar: Idejna zasnova Doma upokojencev Domžale v naselju Rodica

3. 4. 2023        14:30

Teodora Petrushevikj: Veliko stanovanje, Velika skupnost

3. 4. 2023        9:45

Ana Jerina: Idejna zasnova trajnostne ekososeske na območju Farme Stična

3. 4. 2023        9:00

Neža Brankovič: Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu