Tutorstvo na FA

Na Fakulteti za arhitekturo izvajamo uvajalno tutorstvo za študentke in študente prvega letnika, tutorstvo za tuje študentke in študente in tutorstvo za študentke in študente s posebnim statusom.

Zakaj tutorstvo?

Tutorstvo je na UL opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, predvsem v smislu osebnostnega razvoja. Letos se tutorstvo uvaja kot del nove strategije ŠS FA, ki hoče izboljšati komunikacijo med študenti in profesorji in jih bolj povezati. Nasvet študenta, ki je bil skozi iste preizkušnje kot ti sam, je lahko zlata vreden.

Tutorstvo na FA

Na Fakulteti za arhitekturo izvajamo uvajalno tutorstvo za študentke in študente prvega letnika, tutorstvo za tuje študentke in študente in tutorstvo za študentke in študente s posebnim statusom.

Kdo je tutor?

Tutorji so študenke in študenti, ki nudijo svojim kolegicam in kolegom podporo in pomoč pri študiju z osebnim svetovanjem.

Ostale informacije o tutorstvu: https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/tutorstvo/

Koordinator tutorjev

izr. prof. dr. Tomaž Novljan, tomaz.novljan@fa.uni-lj.si  

Uvajalno tutorstvo za 1. letnik

izr. prof. dr. Jaka Bonča, jaka.bonca@fa.uni-lj.si
doc. dr. Domen Kušar, domen.kusar@fa.uni-lj.si

Tutorstvo za študente s posebnim statusom

doc. dr. Lara Slivnik, lara.slivnik@fa.uni-lj.si
Mojca Rozman, vodja referata za študentske zadeve, mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Tutorstvo za tuje študente

doc. dr. Matevž Juvančič, matevz.juvancic@fa.uni-lj.si