Študentski informacijski sistem (ŠIS)

Z vstopom v študentski informacijski sistem (ŠIS) študenti dostopajo do svojega e-indeksa, ki omogoča različne storitve:

 • pregled osebnih podatkov,
 • prijavo na izpit / kolokvij,
 • odjavo od izpita / kolokvija,
 • pregled odprtih prijavnic,
 • pregled izpitnih rokov in rezultatov,
 • pregled že opravljenih obveznosti,
 • pregled finančnih obveznosti,
 • oddajo prošenj za Komisijo za študijsko zadeve (KŠZ),
 • prijavo na izmenjavo (Erasmus),
 • obvestila referata,
 • tiskanje potrdila o vpisu, naročanje dokumentov, obvestila zaposlenih, podatki o zaposlenih,
 • vpis in tiskanje vpisnega lista.

Prijava v portal ŠIS je možna le z uporabo digitalne identitete.

Če digitalne identite še niste prevzeli, jo pridobite z aktivacijo vašega profila na ID portalu Univerze v Ljubljani.Prevzem oziroma aktivacijo študent/-ka opravi z vpisom osebnih podatkov ter izbiro gesla. Digitalno identiteto na UL predstavlja uporabniško ime in geslo študenta. Uporabniška imena imajo obliko e-naslova (npr. jn1234@student.uni-lj.si). Digitalna identiteta bo aktivirana 30 minut po prevzemu.

*Ko se prijavljate v ŠIS vpišite celotno uporabniško ime – nekajnekaj@student.uni-lj.si.