Ožičeno omrežje FA

Omrežje upravlja FA - služba za informatiko v sodelovanju z USI - univerzitetna služba za informatiko. Omrežje FA je del univerzitetnega omrežja Metulj.

Kontakt
rc@fa.uni-lj.si

Vzpostavitev povezave

1. Preko ožičenega (UTP – Ethernet) omrežja se je možno priklopiti v vseh predavalnicah, seminarjih in kabinetih na FA. Trenutno je na voljo preko 1000 individualnih priklopov.

2. Za priklop v žično omrežje je potreben računalnik oz. naprava z ethernet kompatibilno mrežno kartico (vsi moderni računalniki jo imajo že vgrajeno) in UTP kabel za priklop.

3. Za dostop posebna programska oprema ni potrebna.

4. Pred priklopom je potrebno mrežno kartico računalnika oz. naprave nastaviti na avtomatsko prejemanje mrežnih nastavitev – DHCP. Vse ostale potrebne nastavitve in avtentikacija se ob prvem priklopu izvedejo samodejno.

Nedopustna uporaba omrežja FA in Metulj

1. Nepooblaščena pridobitev in uporaba dostopa do omrežja.

2. Oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem.

3. Uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti.

4. Namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja.

5. Uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov.

6. Kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov.

7. Objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice.

8. Ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino.

9. Posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi.

10. Uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi.

11. Uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

FA in USI si pridržujeta pravico do ustreznih ukrepov na omrežju FA-Metulj, če presodita, da so bila kršena pravila dopustnosti.