Postopki priznavanja in obrazci

Postopki priznavanja v tujini opravljenih obveznosti na FA so ustaljeni in veljajo za vse študente enovitih, prvih in drugih stopenj, katerim FA predstavlja matično fakulteto in del svojih študijskih obveznosti s predhodnim soglasjem FA opravljajo na krajših ali daljših izmenjavah. Za soglasje FA šteje podpisan obrazec individualnega predmetnika s strani Erasmus koordinatorja na FA ali enako podpisan Študijski sporazum za študij ali praktično usposabljanje. Vsa praktična usposabljanja, ki so kot predmeti zapisana v študijskih programih FA, so del istih postopkov in tudi zanje velja, da morajo biti predhodno potrjena s strani Erasmus koordinatorja na FA, sicer ne bodo priznana.

Priprava študijske pogodbe in individualnega predmetnika – pred odhodom

Obvezna navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu ‘Erasmus’ – na Fakulteti za arhitekturo (in obvezna navodila za izvajanje mednarodne študijske izmenjave in prakse UL)

Obrazec za preverjanje individualnega predmetnika (Recognition Sheet) (obvezna priloga k študijski pogodbi) k njemu pa pa kot priloga sodi še učni načrt tujih, predlaganih predmetov in njihov opis, iz katerega mora biti razvidna vsebina, kreditna vrednost, semester izvajanja, vsebina, obveznosti, itd.

Prilagajanje študijske pogodbe in individualnega predmetnika – med bivanjem v tujini

V primeru, da je potrebno Študijski sporazumo med mobilnostjo spremeniti (nedosegljivost predmetov, ni mogoč dostop do njih, jezikovne ovire, idr.) je potrebno najprej ponovno pripraviti Predlog individualnega predmetnika, z obvezno prilogo opisov in učnega načrta novo predlaganih tujih predmetov, čemur skledi usklajevanje in odobritev s strani koordinatorja FA, nato pa še podpis spremenjenega Študijskega sporazuma.

Postopki priznavanja v tujini opravljenih obveznosti – po vrnitvi

Po vrnitvi z izmenjave čim prej oddajte dokumentacijo Erasmus koordinatorju na FA po e-pošti in s tem začnite postopek priznavanja po vrnitvi. Potrebno je oddati vse naslednje dokumente:

  • Transcript of records (TR) – za original šteje, če pride po e-pošti neposredno iz tuje institucije (koordinator-koordinatorju, brez posrednikov in ‘forward-ov’) ali dejansko podpisana in žigosana papirna verzija (podpis in žig, ki nista natisnjena)
  • Learning agreement (LA), podpisan z vseh strani – lahko kopija
  • Individualni predmetnik – aktualna usklajena verzija, na kateri so vsi predmeti, ki so tudi v TR-ju; jezik naslovov predmetov v individualnem predmetniku in na TR mora biti isti; priloge: opisi predmetov, če gre za nove, dodane povsem na koncu, dopuščeno le v 20% celotnega števila opravljenih točk v tujini in ni garanta, da bodo priznani;
  • Potrdilo o času gostovanja na instituciji – kopija
  • Seznam opravljenih izbirnih predmetov na FA, samo kot navedbo v e-pošti

Na podlagi tega koordinator pripravi potrdilo o neposredno priznanih obveznostih. Potrdilo o priznanih obveznostih nato pošlje referat, opravljene obveznosti pa avtomatsko vpiše v ŠiS (brez posredovanja z vaše strani, brez prijavljanj na izpitne roke).

Glede dokumentacije za štipendijo oz finančno pomoč se morate dogovarjati s tistim, s katerim ste podpisali pogodbo – v tem primeru z Univerzo v Ljubljani. Pristojni na Univerzi vedo, da Potrdilo o priznanih obveznostih procesno vzame nekaj časa, zato čakajo nanj ter šele nato zaključijo vse postopke. Prosijo tudi, da ne nalagate drugih dokumentov v to rubriko in počakate, da boste imeli pravega ter ga šele takrat naložite.

V tujini opravljen predmeta Študijska praksa 2 (EMŠA), Študijska praksa (UŠU) in Študijska praksa (MŠU) se priznavajo na enak način in po navodilih, opisanih v točki 1. Več o priznavanju praks zapisano pri Mednarodnih študijskih praksah.