Stanujem, stanuješ, stanujemo

  • Demonstrator
    Lucija Draginić, Maja Cvelbar
  • Študijsko leto
    2020/21

Kolektivna stanovanjska gradnja in kolektivno bivanje je bila osrednja tema letošnjega dela v seminarju. Kot načrtovalci kolektivne gradnje smo se ukvarjali z danes dvema bistvenima nalogama. Po eni strani smo ugotavljali, v kakšni krizi je pri nas prevladujoča tipologija stanovanj, ki smo jo še posebej občutili v preteklem letu covida. Po drugi strani smo raziskovali, kako pomemben je oblikovani javni prostor s kompleksno in velikodušno arhitekturo, ki omogoča razvoj socialnega življenja in naprednih trajnostnih bivanjskih praks.

Projekti pod skupnim naslovom Stanujem, stanuješ, stanujemo so nastali v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Na petih lokacijah: Dragomelj – Škotin, Novo mesto – Brod Drage, Lukovica, Podutik, Zgornje Gameljne – Rašica, so študenti razvijali nove modele kolektivne gradnje.

Hiša med občinskimi zidovi

V Plečnikovem nezgrajenem opusu so tudi »Hiše pod občinsko streho«, po arhitekturnem izrazu precej klasičen, po konceptualni zasnovi pa popolnoma avantgarden projekt, ki naj bi na participativen način reševal bivalno problematiko socialno ogroženih družin. Idejo prilagodimo sodobnim razmeram. Občina na svojem zemljišču predvidi urejeno stanovanjsko zidavo, pri kateri poskrbi za skupne stvari, kot so parcelacija, komunalna opremljenost in skupn(ostn)e ureditve, zgradi zidove med parcelami in predpiše gostoto ter okvirno tipologijo. Med občinskimi zidovi, ki definirajo parcele, si bo vsak naročnik postavil svojo pritlično hišo za bivanje in delo. Lokacija je ob Cesti na Mesarico in Koleševi ulici, med Ljubljanico in Malim grabnom. Na tej osnovi študentke in študenti razvijajo vsak svojo hišo z delovnim in bivalnim programom. Najprej oblikujejo program v zamišljenem dialogu s klientom, analizirajo lokacijo, preštudirajo referenčno arhitekturno delo, nato