Stanovanje ZA-ME | ZA-NAS | ZA-OKOLJE

  • Študijsko leto
    2022/23

V študijskem letu 2022/23 se bomo v Seminarju Blenkuš raziskovalno in projektno ukvarjali s problematiko poglobljenega načrtovanja stanovanjskih stavb in ureditev. Izhodiščno raziskovanje bo potekalo skozi tri značilne vidike:

  • stanovanje kot individualna dobrina in pravica
  • stanovanje za skupnostno bivanje
  • stanovanje kot prostor v okolju in iz okolja

Posameznikova pričakovanja, potrebe in sposobnosti prilagajanja stanovanjskemu okolju bomo preučevali v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete UL. Skupnostne vidike bomo analizirali ob pomoči mentorjev in študentov Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete UL. Odnos do okolja pa bomo v sodelovanju s strokovnjaki s področja trajnostnega načrtovanja razgradili skozi analizo porabljenih virov in emisij povprečnega stanovalca.

Cilj raziskovalnega dela projekta je poglobljena predstava o sodobnem stanovalcu, ki je odgovoren do okolja in aktiven pripadnik skupnosti. Zanj bomo tudi v projektnem nadaljevanju iskali najboljše in najbolj progresivne oblike prebivanja.

Študijski proces bo potekal v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki:

  • UL FF, Oddelek za psihologijo: izr. prof. dr. Gregor Sočan, prof. dr. Matija Svetina, dr. štud. Urška Smrke
  • UL FF, Oddelek za sociologijo: prof. dr. Milica Antić Gaber
  • Robert Smodiš
  • MOL, Oddelek za urejanje prostora: Ivan Stanič

Sprejemni razgovori v seminar bodo potekali v torek, 6.9.2022, ob 13.00 v risalnici 35.
Vljudno vabljeni vsi študenti/-ke z visoko stopnjo motiviranosti za delo, delo v
skupini in sodelovanje pri seminarskih aktivnostih.
Na razgovor prinesite svoja dela, na katera ste ponosni.