Prostori skupnosti v mestu

  • Demonstrator
    Dana Čuk, Lucija Lisjak
  • Študijsko leto
    2021/22

V letošnjem študijskem letu se ukvarjamo z novimi prostori skupnosti v mestu. Izbor nalog za seminarsko delo študentov sledi načelom družbene odgovornosti in poklicne etike. Študenti obravnavajo arhitekturne izzive, s kakršnimi se bodo srečevali v poklicu. Uspešnost pridobivanja znanja je odvisna od iniciative posameznega študenta in njegovega vložka v raziskovanje arhitekturnega ali umetniškega sveta. Načela seminarskega dela so: urbano zgoščevanje, družbeno povezovanje, odprto mesto, programska pestrost, trajnostna gradnja, javni interes itd. Metoda seminarskega dela temelji na raziskavi primerljivih nalog v raznih časovnih in prostorskih okvirih: od ljubljanske šole (Plečnik in Ravnikar ter njuni učenci) do arhitekturne zgodovine (Bramante, Palladio, Schinkel…), sodobne slovenske in svetovne arhitekture ter klasikov modernizma (Mies, Kahn, Le Corbusier, Aalto …).  

Ljubljana je zgodovinsko zasnovana ob vpadnicah in predstavlja krakasti model razvoja mesta, ki je oblikoval mestne četrti z izraženimi centri: Šiška, Bežigrad, Moste, Vič itd. Danes je vloga teh centrov zabrisana. Raziskujemo njihov potencial in v njih zasnujemo objekte z javnim programom ter javne prostore. Raziskujemo sodobne oblike centralnosti, hibridne tipologije. Kaj se zgodi, ko izstopimo iz cone običajnega, iz cone komforta, ko povežemo različne vsebine, npr. četrtno središče in dom za stare, cerkev in knjižnico, hotel in upravno enoto, železniško postajo in šolo …, skratka načrtovali bomo kraje, kjer se odvija javno življenje.

Lokalna središča so točke zgostitve urbanega v mestu. V sodobnem mestu, kakršna je tudi Ljubljana, so te točke heterogene, niso samo zgodovinske. Čeprav so tudi zgodovinske, so potenciali.

Četrtne skupnosti, ki jih obravnavamo: Rudnik, Vič, Šiška, Rožnik, Dravlje, Šentvid, Jarše, Moste in Črnuče.