Arhitekturna kritika

  • Demonstrator
    Nuša Rudman
  • Študijsko leto
    2020/21

“Spontana percepcija arhitekturnega področja in gola udeležba v arhitekturni praksi imata omejeno razlagalno in spoznavno moč neslavno kompleksnega področja arhitekture in širšega področja zidave. Teoretski tester ali vzorec, ki ga trenutno berete, prav tako. Zato naj predstavitev seminarja začnemo z njegovo funkcionalno definicijo – Seminar TPA je to kar Seminar TPA počne – nadaljuje pa naj se z vašim soočenjem s teoretskim gradivom.”

Seminar TPA 2020/2021 je deloval na treh tirih. Skozi leto so študenti predlagali in predstavljali skice in dispozicije, ki so same na sebi tako demonstracija misli, ki je lastna arhitekturi, kot predlog nadaljevanja te misli. Seminar je bil povabljen prispevati k tematskem sklopu “Arhitekturna kritika” v Dialogi 5-6 2021. Prav tako pa je uredil in predstavil študentske vaje, ki se lotevajo posebnih konceptov ljubljanske šole za arhitekturo.