WeCount: Prebivalci mest štejejo promet

  • Vrsta projekta
    Mednarodni
  • Trajanje
    1. 12. 201930. 11. 2021

WeCount je projekt s področja znanosti za državljane, ki udeležencem ponuja orodja za spremljanje vseh vrst prometa na njihovi lokaciji.

Predstavljamo vam pilotni raziskovalni projekt WeCount, ki je del programa EU za raziskovanje in inovacije Obzorja 2020 ter sheme »Znanost z družbo in za njo«. Projekt izvaja projektna skupina na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, pod vodstvom izr. prof. dr. Lucije Ažman Momirski. 

Cilj projekta je spodbujati sodelovanje prebivalcev v raziskovalnih skupinah prometnih politik zaradi skupne izgradnje lokalnih prometnih sistemov in izboljšanja kakovosti življenja v izbranih petih mestih: Madridu, Dublinu, Cardiffu, Leuvenu in Ljubljani. 

Ljubljana je politična in kulturna prestolnica, pa tudi trgovsko, poslovno, kongresno, prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije. Ob vsakodnevnih migracijah, ki potekajo predvsem z osebnimi vozili, se Ljubljana sooča s povečanjem onesnaženosti zraka in gostote prometa. Prihodnje načrtovanje prometa mora zato biti usmerjeno k soudeležbi vseh udeležencev v prometu in k zmanjšanju onesnaženosti zraka, zvočne onesnaženosti, manjše porabe energije ter premišljene rabe prostora. Cilj je, da bi v Ljubljani do leta 2025, dve tretjini vseh poti meščani opravili bodisi peš, s kolesom ali z javnim prevozom, eno tretjino poti pa z osebnim vozilom. Kljub razmeroma dobro urejeni kolesarski mreži v središču Ljubljane, kar se v meritvah izkazuje s porastom števila kolesarjev, pa je kolesarske poti izven središča Ljubljane potrebno prenoviti in vzpostavitvi nove kolesarske mreže. Prepoznavanje novih kolesarskih koridorjev je ključno za vzpostavitev trajnostne kolesarske mreže. 

Namen raziskave je spremljanje prometa s pomočjo prebivalcev na območju Mestne občine Ljubljane in mejnih občin. 

Sodelujoči posamezniki v projektu bodo souporabljali naprave za strojni vid z nizkocenovnimi in avtomatiziranimi senzorji za štetje prometa, ki jih bodo namestili na okno v njihovem domu ali na delovnem mestu s primernim pogledom na ulico in s katerimi bo mogoče spremljali prometne tokove. Zbrani podatki bodo lahko v pomoč lokalnim oblastem pri zagotavljanju regionalnega, neprekinjenega, privlačnega, z odpravo nevarnih točk tudi varnega in udobnega kolesarskega prometa. Projekt bo promoviral mestno kolesarjenje, širitev sistema izposoje koles in povečanje kapacitet kolesarskih poti v mestu in na njegovem robu.