kulTura – Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ‘cool’. Za vse.

 • Razpis
  INTERREG Slovenija Hrvaška 2014-2020
 • Koordinacijska institucija
  Mesto Jastrebarsko
 • Koordinator na FA
 • Vrsta projekta
  Mednarodni
 • Trajanje
  1. 7. 201831. 12. 2020
 • Sorodne povezave

Ob SI-HR meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina. V okviru projekta v Jaski in Črnomlju smo razvili in testirali nov čezmejni turistični produkt poimenovan kulTura, nato pa spodbudili njegovo širitev na ostala turistično nerazvita obmejna mesta. KulTura bo predstavljala dediščino malih mest, povezovala lokalno ponudbo, sprehode in doživetja okusov v pakete, omogočila digitalne animacije in živa srečanja z zgodovinskimi liki. Podprta bo tudi s čezmejno digitalno kartico in oblikovana po meri obiskovalcev, predvsem gibalno oviranih. V Jaski bo urejen center za obiskovalce in paviljon kot osrednja atrakcija kulTure. V Črnomlju bo pot kulTure ’tlakovana’ prek obnovljenih zgodovinskih ulic v mestnem jedru.