KLABS: Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments

 • Razpis
  Erasmus+ KA2 Capacity building in Higher Education
 • Koordinacijska institucija
  University in Kosovska Mitrovica
 • Koordinator na FA
 • Vrsta projekta
  Mednarodni
 • Trajanje
  15. 10. 201514. 10. 2018
 • Sorodne povezave

Splošen cilj projekta KLABS je izboljšanje in posodobitev podiplomskega študija na visokošolskih inštitucijah držav Zahodnega Balkana, prek katerih mladi strokovnjaki razvijajo zmogljivosti na področjih, pomembnih za ustvarjanje trajnostnih naravnih, družbenih in grajenih okoljih, s posebnim poudarkom na razvoju prostorskih modelov v okviru odzivnosti prostora na podnebne spremembe.