(2.1 IM) Znanstveno-raziskovalni predmeti / moduli drugih programov

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  2. letnikpoletni semester, zimski semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  5
 • Modul
  Interdisciplinarni modul
 • Urna obremenitev