(1.2 AM) Sodobni pristopi k urbanizmu

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  1. letnikpoletni semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  10
 • Univerzitetna koda predmeta
  431
 • Modul
  Arhitekturni modul
 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   15
  • Samostojno delo
   235
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  • Za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA. • Za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma.