Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Natura animare – transformacije materije pri ustvarjanju prostora

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   7
  • Vaje
   40
  • Samostojno delo
   78
 • Jezik
  Angleščina, Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  • za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA • za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma