(2.1 IM) Antropologija človekovega okolja

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  2. letnikpoletni semester, zimski semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  5
 • Univerzitetna koda predmeta
  479
 • Modul
  Interdisciplinarni modul
 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   7
  • Samostojno delo
   118
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  • za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA • za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma