Volitve dekana/-nje UL FA za obdobje 2023-2027

Volilni izid

  • Objavljeno
    24. 5. 2023
  • Rubrika
    Splošno Volitve

Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti,

obveščamo vas, da je Volilna komisija v sestavi:

–           prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik (predsednica),

–           doc. dr. Simon Petrovčič (namestnik predsednice),

–           Sebastian Pepelnak (član),

–           mag. Andreja Anžin (namestnica člana),

–           Filip Živković (član),

–           Filip Mikuž (namestnik člana),

pregledala prejete predloge kandidatov za dekanjo/dekana Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2027 ter ugotovila, da je bila pravočasno oddana ena popolna kandidatura s predlaganim kandidatom:

prof. Mihael Dešman, univ. dipl. inž. arh.

Volilna komisija je listo kandidatov skupaj s programom dela danes, 17.04.2023 javno objavila tudi na oglasni deski in na intranetu UL FA. Oba dokumenta sta na voljo v priponki tega sporočila.

Javna predstavitev kandidata za dekana UL FA bo v petek, 12. 05. 2023 ob 9.00 uri v Plečnikovi predavalnici, neposredne, tajne volitve pa bodo potekale dne 23. 05. 2023 od 9.00 do 16.00 v Vurnikovi predavalnici na UL FA, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Volilna komisija

Skladno z rokovnikom volilnih opravil je Volilna komisija dne 21. 04. 2023 na oglasni deski javno objavila Volilni imenik za volitve dekana UL FA za mandatno obdobje od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2027.

Volilni izid

Volilna komisija ugotavlja, da je za novega dekana UL FA za mandatno obdobje od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2027 izvoljen kandidat:

  • prof. Mihael Dešman.

Volilna komisija posreduje predmetni zapisnik Senatu UL FA, ki na osnovi volilnih rezultatov sprejme ugotovitveni sklep in predlaga izvoljenega kandidata za dekana v imenovanje rektorju Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregorju Majdiču.