Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Obvestilo o terminskem načrtu prijav in razvrščanju študentov v seminarje

Študijsko leto 2022/23

 • Objavljeno
  3. 9. 2022
 • Rubrika
  Študij EMŠA

Izbor za pristop k usmerjenim seminarjem bo potekal po enakem ključu kot lansko študijsko leto. Študentom, ki se vpisujejo v 4. oz. 5. letnik bodo na voljo poleg rednih tudi usmerjeni seminarji.

Študenti, ki seminarja ne bodo izbrali ali se ne bodo uspeli uvrstiti v izbrane seminarje, bodo na prosta mesta po drugih seminarjih razvrščeni po naključnem redu.

Študenti, ki se odpravljajo na celoletno ali polletno izmenjavo Erasmus v tujino in bodo na gostiteljicah v celoti opravljali tudi predmete Projektiranje, to pri izbiri v sistemu ŠIS posebej označijo in ne izbirajo mentorja.

V seminar se morajo prijaviti tudi študenti, ki nameravajo v naslednjem študijskem letu ostati v istem seminarju, saj je število mest je omejeno.

 • do ned. 4.9.2022: »prijava« študentov na do 3 seminarje, ki si jih želijo obiskovati v naslednjem študijskem letu. Študent glede na lastne preference izbere do 3 mentorje. Na 1. mestu je seminar, ki si ga študent najbolj želi obiskovati. Prijava bo odprta v sistemu ŠIS (zavihek IZBIRA MENTORJA SEMINARJA)
 • pon., 5.9. – pet., 9.9.2022: RAZGOVORI ZA SPREJEM V SEMINARJE. Termini za razgovore bodo določeni v dogovoru z mentorji in objavljeni na spletni strani in na oglasnih deskah po FA. Vsakega potencialnega kandidata mentor seminarja oceni z oceno 6 – 10 (pozitivne ocene) ali z oceno »NEG« za negativno oceno. Ocene ostanejo skrite in se jih ne objavlja. Razgovore bomo skoncentrirali na do dva dneva, v časovnem zamiku 1 ure. Na tak način bo lahko študent v istem dnevu opravil več zagovorov – praksa, ki je sicer že v veljavi.
 • pon., 12.9. – pet., 16.9.2022: študentom, ki so prišli na razgovor, se v sistem ŠIS vnese ocene razgovorov. Za vnos poskrbijo mentorji. Na seznamu za vnos ocene se bodo pojavili zgolj študenti, ki so določen seminar izbrali. To pomeni, študenta ne morete »sprejeti«, če se na vaš seminar ni prijavil. Za študenta, ki ni prišel na razgovor, mentor NE poda ocene. Po 17.9. vnos ocen ne bo več mogoč.
 • pet., 30.9.2022: izvedla se bo razporeditev študentov po posameznih seminarjih glede na njihovo preferenco in oceno, ki so jo dobili na razgovoru.
 • pon., 3.10.2022: objava razporeda študentov po posameznih seminarjih

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV OD 1.* DO 5. LETNIKA

(*Študenti 1. letnika ne izbirajo seminarja in bodo po začetku študijskega leta obveščeni, v kateri seminar so dodeljeni.)

Lucija Ažman Momirski
Matej Blenkuš
Mihael Dešman
Tadej Glažar
Mojca Gregorski
Tomaž Krušec
Vaso Perović
Anja Planišček
Alessio Princic
Jurij Sadar
Aleš Vodopivec
Mitja Zorc
Maruša Zorec
Rok Žnidaršič

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V  4. in 5. LETNIKU (Projektiranje 4 in 5)

Petra Čeferin
Polona Filipič Gorenšek
Sonja Ifko
Tomaž Slak
JOINT DESIGN STUDIO IN ENGLISH
(Tadeja Zupančič, Tomaž Novljan, Or Ettlinger, Paul O. Robinson)

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V  5. LETNIKU (Projektiranje 5)

Leon Belušič
Ilka Čerpes
Leon Debevec
Alenka Fikfak
Ljubo Lah
Martina Zbašnik Senegačnik
Domen Zupančič