Mednarodna konferenca v sklopu priprave Vizije Ljubljana 2045

Vabljeni na Mednarodno konferenco Mestne občine Ljubljana v okviruriprave Vizije Ljubljana 2045.

  • Objavljeno
    8. 4. 2024
  • Rubrika
    Splošno

V četrtek, 11. aprila 2024, v Kinu Šiška pripravljamo mednarodno konferenco, ki jo organiziramo v sklopu priprave Vizije Ljubljana 2045. Gre za dolgoročen dokument, ki bo postavil razvojne smeri Ljubljane v naslednjih dvajsetih letih in nadomestil aktualno Vizijo Ljubljana 2025.

Program

Uvodni del

09.00 – 09.10Ž
Otvoritev konference

09.10 – 09.40
doc. Rok Žnidaršič, podžupan Mestne občine Ljubljana
Zaključki tematskih delavnic in izhodišča za Vizijo Ljubljana 2045

Predavanja, predstavitve tuje dobre prakse:

9.40 – 10.25
prof. Carlos Moreno, Pariz, profesor in znanstveni direktor katedre za “Podjetništvo-ozemlje-inovacije” na Univerzi Sorbona (preko spleta)
Human Smart City, 15-Minute City, 30-Minute Territory / Pametno mesto po meri človeka, 15-minutno mesto, 30-minutno območje

10.25 – 11.10
ga. Maria Vassilakou, Dunaj, podžupanja 2010 – 2019, Vienna Solutions
The Vienna Story. Managing green Transitions in the World‘s Livability Capital
Zgodba mesta Dunaj. Upravljanje zelenega prehoda v svetovno prestolnico kakovosti bivanja

11.10 – 11.40
ODMOR za kavo

11.40 – 12.25
g. Asier Abaunza Robles, Bilbao, mestni svetnik in glavni mestni urbanist
Bilbao City transformation: From the Industrial City to the City of Knowledge /
Transformacija mesta Bilbao: Od industrijskega mesta k mestu znanja

12.25 – 13.10
g. Xavier Matilla Ayala, svetovalec za urbanizem in professor in glavni mestni arhitekt Barcelone 2019 – 2023
Barcelona beyond Superblocks / Barcelona presega superbloke

13.10 – 13.55
g. Stephen Willacy, glavni mestni arhitekt Aarhusa 2012 – 2020
Aarhus’ Holistic Sustainable Approaches – Identity/Resilience/Accessibility
Celostni trajnostni pristopi v mestu Aarhus’ – Identiteta/Odpornost/Dostopnost

14.00 – 15.15
ODMOR za kosilo, v lastni režiji


Okrogla miza

15.15 – 16.00
Razvoj in upravljanje mest z gostujočimi predavatelji in podžupanom g. Žnidaršičem in razprava za vse prisotne

Dogodek bo moderiral g. Matej Praprotnik, kolesarski župan Ljubljane.

Konferenca je brezplačna, za udeležbo se je treba predhodno prijaviti.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Povezava na prijavni obrazec: Prijava na mednarodno konferenco » Mestna občina Ljubljana

Spletna stran konference: Mednarodna konferenca Vizija Ljubljana 2045 » Mestna občina Ljubljana

Predavanja in okrogla miza bodo v angleškem jeziku brez prevoda.

Osrednje tematike konference, ki jih bodo s predstavitvijo praks iz njihovih mest nagovorili tuji gostje:

  • Odpornost na podnebne spremembe: celostno upravljanje z vodami, ohranjanje in razvoj odpornega, dostopnega in povezanega zelenega sistema in varovanje kakovostnih bivalnih pogojev vseh živih bitij, odpornost na poplave, požare, potrese idr.
  • Podoba mesta in mestne krajine: arhitekturna in urbanistična odličnost ter skladnost s kontekstom prostora, posebej pa tudi, kako razvijati in ohranjati pestro, povezano in odporno mestno krajino ob spoštovanju obstoječih kakovosti in inovativnih sodobnih zelenih rešitvah.
  • Mesto dobre dostopnosti: polurna dostopnost s trajnostnimi oblikami mobilnosti in 15-minutna peš dostopnost do vsakodnevnih funkcij, diferencirana prometna omrežja za javni potniški promet, kolesarje, pešce in motorni promet, prometna vozlišča in parkirno politiko.